Interview Albert Bosch

Albert Bosch is partner bij V&A accountants-adviseurs. Dit kantoor ondersteunt accountantskantoren op het gebied van vaktechniek, compliance en training. Bij de Jong & Laan is hij betrokken voor dossierreviews. Daarnaast is hij universitair docent en coördinator referaatbegeleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Het data-analyse model van de Jong & Laan is innovatief en doordacht. Innovatief omdat de Jong & Laan duidelijk verder gaat dan experimentele pogingen tot data-analyse (die fase is lang voorbij), maar branchespecifieke toepassingen heeft ontwikkeld. Daarmee behoort de Jong & Laan tot de koplopers binnen de accountancy."

Interview Albert Bosch

Albert Bosch is partner bij V&A accountants-adviseurs. Dit kantoor ondersteunt accountantskantoren op het gebied van vaktechniek, compliance en training. Bij de Jong & Laan is hij betrokken voor dossierreviews. Daarnaast is hij universitair docent en coördinator referaatbegeleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

We spreken Albert over data-analyse binnen de Jong & Laan vanuit zijn betrokkenheid als extern kwaliteitstoetser. 

Albert Bosch - V&A

Albert, hoe kijk jij vaktechnisch aan tegen het data-analyse model dat de Jong & Laan hanteert?

Het data-analyse model is een onderdeel van de totale controleaanpak, maar wel een onderdeel dat aan belang wint en veel potentie heeft. Het data-analyse model van de Jong & Laan is innovatief en doordacht. Innovatief, omdat de Jong & Laan duidelijk verder gaat dan experimentele pogingen tot data-analyse (die fase is lang voorbij), maar branchespecifieke toepassingen heeft ontwikkeld. Daarmee behoort de Jong & Laan tot de koplopers binnen de accountancy. En doordacht, omdat het data-analyse model goed is geïntegreerd in de totale controle filosofie van de Jong & Laan.

Wat zijn de voordelen van het toepassen van deze wijze van data-analyse in de controle?

De voordelen van het toepassen van data-analyse zijn divers. Met data-analyse kan sneller een groter deel van (boekhoudkundige) transacties worden betrokken in de controle. Ook kunnen door toepassing van data-analyse sneller de bijzondere, afwijkende en meer risicovolle transacties worden geïdentificeerd en nader onderzocht. Data-analyse kan ook verbanden blootleggen die met het blote oog niet of minder goed zichtbaar zijn.

Zijn er voor klanten ook voordelen aan het toepassen van data-analyse in de controle?

Ik denk dat klanten van de Jong & Laan zeker ook vruchten kunnen en zullen plukken van de toepassing van data-analyse. Enerzijds kan een controle efficiënter en effectiever zijn met data-analyse, waardoor een klant minder last heeft van de uitvoering van de controle. Maar anderzijds kan data-analyse nieuwe inzichten voor klanten opleveren. Inzichten waar ze zelf niet opgekomen waren zonder data-analyse. Deze inzichten kunnen kansen betekenen voor klanten, of juist risico's verkleinen (bijvoorbeeld t.a.v. de naleving van wet- en regelgeving of de identificatie van slecht renderende afnemers). De controle kan daarmee voor de klant ook relevanter en interessanter worden.