MEEDENKEN IN ORGANISATIE­RICHTING: DAT GEEFT ENERGIE!

Binnen onze organisatie zijn er verschillende disciplines met elk hun eigen dienstverlening. Corporate finance is daar één van. Lees hoe zij meedenken in de organisatierichting.

Meedenken in organisatierichting: dat geeft energie!

Binnen onze organisatie zijn er verschillende disciplines met ieder hun eigen dienstverlening richting onze klanten. Corporate finance is daar één van. Eén die een goede aanvulling is op accountancy, die de basis vormt van onze dienstverlening. Hoewel de aard van onze werkzaamheden anders is, is er wel degelijk een samenhang tussen accountancy en Corporate finance. We komen vaak in beeld op – voor de onderneming - bijzondere momenten, bijvoorbeeld op het moment dat een bedrijf in de verkoop gaat. 

“Onze werkwijze verschilt daardoor ten opzichte van de procedures die er bijvoorbeeld zijn voor de samenstel- of controlepraktijk. Ook de collega’s hebben veelal een andere achtergrond. Zo kenmerkt ieder zijn vak,” aldus Annemarie Schulenburg, vestigingsmanager Corporate finance.

Annemarie Schulenburg
Annemarie Schulenburg Vestigingsmanager

In tegenstelling tot veel andere disciplines kenmerken de opdrachten bij Corporate finance zich door een projectmatig karakter met relatief korte looptijden. Onze werkzaamheden zijn daarnaast minder vast omlijnd, waardoor wij veelal slechts 2 tot 3 weken vooruit kunnen plannen. Dit stelt ons in staat om flexibel te blijven. Op het moment dat er een aanvraag binnenkomt is het direct schakelen

Het beste in elkaar naar boven halen

Bij een verkooptraject bekijken we de case met een breed team. Iedereen is van nature nieuwsgierig, geïnteresseerd en heeft een drive om mee te denken. Zo kijken we:

 • breed naar een probleem of vraagstelling;
 • beschouwen we daarbij alle opties;
 • brengen we snel in kaart waar we mogelijk tegenaan gaan lopen;
 • wegen we de opties af.

Waarbij het uitgangspunt natuurlijk altijd is om een optimaal resultaat voor onze klant te realiseren. Het mooie is dat we dat voor verschillende type bedrijven in verschillende branches werkzaam zijn. En daar leer je heel veel van.  

“We gaan geregeld met elkaar het gesprek aan, om het beste in elkaar naar boven te halen.”

Adviseur corporate finance Thomas Smit vult aan. “Met een kritische blik naar een (ver)koopplan of propositie kijken waar de mogelijkheden zitten is voor ons dus niet iets nieuws. En het mooie is dat iedereen bij ons wel van discussie voeren houdt. We gaan geregeld met elkaar het gesprek aan om inzichten te delen en zo het beste in elkaar naar boven te halen.

Als we een ondernemer bijstaan hebben we altijd een ander belang dan de tegenpartij, dat kan zowel een kopende als een verkopende partij zijn. Dat moet je met elkaar in beeld brengen zodat we daar goed op kunnen anticiperen. Daarom sparren we veel. En dat doen we niet alleen met ons eigen team. Om een optimaal resultaat voor onze opdrachtgever te realiseren, sluiten we ook specialisten vanuit andere disciplines binnen de Jong & Laan aan”.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Plannen voor de discipline Corporate finance

"Vanuit die werkwijze, intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid, was we het een mooie uitdaging om mee te denken in de plannen voor onze discipline." Iedereen zag er ook echt het nut van in en al snel waren de kartrekkers: Thomas, Bert-Jan en Annemarie benoemd en acties belegd. “Van plan naar actie, dat ligt ons wel”, aldus Annemarie.  

“Van plan naar actie, dat ligt ons wel.”

Ze vervolgt: "Als eerste analyseerden we de strategie; de beweging van de Jong & Laan richting 2025. Waar liggen de raakvlakken en op welke manier kunnen we deze strategie over onze discipline heen leggen? Met behulp van strateeg Jeroen Kraaijenbrink werkten we volgens een template aan het plan. Dat gaf ons houvast, naast de tips om de te stellen doelen meetbaar te maken en om eens bij de andere teams die aan de disciplineplannen werkten te kijken. Een ander idee kan namelijk weer een basis voor een nieuwe gedachte zijn.

Sparren, schrijven en nadat het document over en weer ging voor feedback, stond er een strak verhaal. Een plan met een duidelijke visie en missie. Waarin we ons richten op:

 • het landschap waarin we acteren;
 • welke positie we nu innemen;
 • waar onze potentie ligt;
 • in welke mate wij als afdeling ondersteunend aan andere disciplines zijn en visa versa.

Dit alles om onze potentie tot volle wasdom te laten komen. 

medewerker de jong en laan

In regio's werken

Een van de onderwerpen is de zichtbaarheid op de vestigingen. Nu we in regio’s werken, blijkt er altijd wel iemand van ons team in een bepaalde regio gevestigd. Hoe makkelijk is het dan om één of twee dagen in de week binnen die regio op een vestiging te werken? Fysiek aanwezig zijn werkt tenslotte nog altijd drempelverlagend. Loop je rond dan spreek je elkaar net even sneller aan. Ook voor die kleine vraag die er voor je gevoel niet veel toe doet, maar wellicht na overleg in potentie toch veel groter is dan gedacht.

Het werken op meerdere vestigingen draagt ook bij aan een hoger onderling vertrouwen. Tijdens het contact met andere collega's kan je gemakkelijker laten zien dat we een deskundige afdeling met een specifiek specialisme zijn. Kortom het bevordert de samenwerking. Hoewel onze teamleden met enige regelmaat op verschillende vestigingen aanwezig waren, is er een plan gemaakt om dit te intensiveren. We zijn dit dan ook direct gaan toepassen in de dagelijkse praktijk. 

Naast dergelijke veranderingen benoemen we in ons plan ook de meer voor de hand liggende invalshoeken. Maar door er nu KPI’s aan te hangen, krijgen ze veel meer lading. Denk aan:

 • binnenhalen en behouden van nieuwe collega’s;
 • verzorgen van opleidingen op verschillende niveaus;
 • nieuwe business modellen met een link naar efficiënt werken, data-analyse en de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen die gelden voor bijvoorbeeld een ESG waardering.

Je krijgt ruimte en verantwoordelijkheid

"Toen het plan stond gaf onze verantwoordelijk partner ons ook de verantwoordelijkheid om het zelf te presenteren. Mooi dat we naast de ruimte om mee te denken over de toekomst, nu ook ons verhaal zelf over de bühne konden brengen. Met een aansprekende presentatie overtuigden we de directie en de stafafdelingen binnen no-time van onze uitdagende plannen", sluit Annemarie haar verhaal af.

Persoonlijke beleving

 • Thomas Smit
 • Annemarie Schulenburg
 •  “Het gaf veel energie om over de richting van onze discipline na te denken, een bijdrage te kunnen leveren. Het was een interessant en leerzaam traject. Wat de Jong & Laan kenmerkt is dat je al snel op niveau mee kan draaien, als je de kansen die er liggen grijpt. Ze staan echt open voor ideeën vanuit verschillende gezichtsvelden en door dat te combineren vorm je denk ik een sterke basis. Ik vond het mooi om mijn stem te laten horen.”

 • "Kijken waar je staat en springen op een rijdende trein om plannen verder te ontwikkelen. Het was een intensief traject, wat uiteindelijk wel heel natuurlijk verliep. Het heeft ons mooie inzichten gegeven. Nu naar de uitvoering. Door met elkaar aan dit disciplineplan te werken, is de betrokkenheid in de acties die we ondernemen en de drive om de doelstellingen met elkaar te behalen nog verder vergroot.”