2021: ontwikkelen van plannen

Samen blikken we graag terug op 2021. Een jaar waarin we intern hard gewerkt hebben aan het vormgeven van onze plannen, passend bij onze nieuwe strategie.

2021: ontwikkelen van plannen

Samen blikken we graag terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin we intern hard gewerkt hebben aan het vormgeven van onze plannen, passend bij de nieuwe strategie die we in 2020 lanceerden.

Helaas stond ook 2021 voor een groot deel nog in het teken van Covid-19. Toch vonden we hier samen met onze klanten prima onze draai in. Het thuiswerken waren we inmiddels gewend en daar waren we goed op ingericht. De werksfeer, collegialiteit en werk-privé balans leed er dan ook niet onder, zoals terug te zien was in de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

"Een goede werk-privé balans vinden we echt heel belangrijk."

Een goede werk-privé balans vinden we echt heel belangrijk. Bewust nemen we dan ook sommige nieuwe opdrachten niet aan, want we zijn ervan overtuigd dat onze collega’s hun werk met volste energie en aandacht moeten doen om een optimaal resultaat en kwaliteit te bereiken. Ook zijn goede faciliteiten daarop van invloed. We stelden dit jaar een budget beschikbaar, waarmee thuiswerkfaciliteiten zoals een bureaustoel of sta-/zitbureau besteld konden worden. Zo konden de collega’s in hun thuissituatie prettig hun werk doen. Fijn dat we ook in deze bijzondere tijd de sfeer er goed in wisten te houden en ook weer nieuwe collega’s aan ons wisten te binden.

Marco Lokhorst
Marco Lokhorst Directeur
Directielid van de Jong & Laan
Marco Lokhorst is sinds 2008 werkzaam voor de Jong & Laan en sinds 1 juli 2019 algemeen directeur. "Vooruitdenken, proactief stappen ondernemen om een visie te realiseren; daarin spelen we een grote rol voor onze klanten. Samen kijken we naar mogelijkheden en kansen voor een duurzame toekomst. Op die manier kijken we natuurlijk ook naar onze eigen organisatie. Een rol die ik privé ook graag vervul in allerlei bestuurlijke rollen die op mijn pad komen. Ik heb een druk bestaan, waarbij mijn gezin een belangrijke motiverende en ondersteunende factor is."
Neem contact op

Samen stappen maken

Die goede sfeer droeg zeker ook bij aan de saamhorigheid. Met elkaar realiseerden we veel. Diverse projecten werden afgerond of juist opgestart met een doorloop naar 2022. Het verder vormgeven van de in 2020 gepresenteerde nieuwe strategie was zo’n dergelijk project.

Binnen de diverse disciplines werden deskundige collega’s betrokken om de plannen te vertalen naar concrete acties. Het enthousiasme om met elkaar hieraan te werken bleek groot, wat een mooie set aan vooruitstrevende disciplineplannen opleverde. Er ontstonden tal van initiatieven waarin we omwille van haalbaarheid en kwaliteit keuzes moesten maken: het werden vier pijlers.

Ook het werken in regio’s werd ingericht en de laatste hand werd gelegd aan een soepele migratie naar het werken volgens Practice management. De puzzelstukjes van jaren ontwikkelen en voorbereiden kwamen samen. Alles viel in elkaar en vormt nu een mooie basis om op verder te bouwen.

En belangrijk, naast al die plannen die we maakten bleef onze corebusiness - onze accountancydienstverlening en onze advisering aan onze klanten - goed doorgaan. We plukten in 2021 de vruchten van onze inzet op:

  • Kwaliteit
  • Uniforme werkprocedures
  • Meer inzicht waarmee we de klant gericht adviseerden
  • Minder afboekingen

We kunnen dan ook niet anders dan trots zijn op de veelzijdigheid en inzet van onze organisatie. We blijken een organisatie met ontwikkelingsdrang en vooruitstrevendheid wat ons rendement ten goede komt.

Externe rol

2021 was ook een jaar waarin we ons uitspraken en we een stem hadden binnen de sector. Zeker als het gaat om het belang van ons vak in de maatschappij, maar ook het aantrekkelijk houden van ons vak. Elk accountantskantoor zal erkennen dat de arbeidsmarkt een uitdaging is. Ons vakgebied moet aantrekkelijk blijven voor de young professionals en voor bestaande medewerkers. Met de ingezette ontwikkelingen op zowel sociaal als arbeidsvoorwaardelijk gebied, hebben we hier goede stappen in gezet.

En ook voor onze klanten mengden we ons in discussies binnen onze branche. Maatregelen die wellicht door de overheid genomen gaan worden, moeten natuurlijk goed uitvoerbaar blijven. Voor zowel onze klanten als voor ons. Door onze aanwezigheid deelden we onze mening, visie en kennis en haalden we tijdig informatie op met betrekking tot de maatregelen die op ons afkomen, zodat we die wisten te vertalen naar onze procedures en werkwijzen.

Op naar de toekomst

directieleden de jong en laan

We sloten 2021 af met vooruitstrevende plannen, rolden nieuwe werkwijzen uit en startten projecten op die in 2022 meer gaan beklijven. We werkten met elkaar aan onze beweging die we in 2020 presenteerden. Op naar 2022.

Een jaar waarin we deze plannen tot uitvoering laten komen. Te beginnen met het werken volgens Practice management, de aftrap van ons innovatieplatform, het verder integreren van ons informatiebeveiligingsplan, de start van de bouw van een nieuw duurzaam pand en het aanstellen van een Raad van Commissarissen binnen onze organisatie.

Ook zal er in onze uitstraling het één en ander veranderen. Passend bij onze ambities, maar vooral bij wie we zijn en hoe we met jou als klant of stakeholder samen optrekken.

Horst, Roland & Marco