Wet DBA

VAR verdwijnt: werken met (model)overeenkomsten

Er zijn een aantal ontwikkelingen geweest rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). In de regel werkten opdrachtgevers- en nemers op grond van afspraken en een vast onderdeel van de afspraken vormde de overlegging van de VAR. De VAR bood de opdrachtgever zekerheid over de vraag of die op de vergoeding aan opdrachtnemer terecht geen belastingen en/of premies inhield. Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen en is de Wet DBA van kracht.