Van gegarandeerd pensioen naar pensioenspaarpot

Defined benefit versus defined contribution

De pensioenovereenkomst die wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemers is eigenlijk een juridische belofte van de werkgever aan de werknemers over de te zijner tijd te ontvangen pensioenuitkering (defined benefit). Deze vorm van pensioen wordt ook wel een salaris-diensttijd-regeling genoemd. Wij kennen er twee, te weten: de eindloonregeling en de middelloonregeling.