Wet Arbeidsmarkt in Balans

Kiest u voor flexibiliteit of kostenbesparing?

Het arbeidsrecht gaat weer veranderen. De Eerste Kamer heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De insteek hiervan is meer eigen personeel in vaste dienst en het bieden van meer zekerheid. Met welke veranderingen moet u per 1 januari 2020 rekening houden? 

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Jurist arbeidsrecht

De belangrijkste veranderingen op een rij

Aanbod aan oproepkrachten met nul urencontract

Werkgevers moeten, vanuit deze wet, zorgvuldig kijken naar hun oproepkrachten en tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Dit in verband met het verplicht aanbieden van vaste uren aan oproepkrachten na 12 maanden dienstverband.

Berekening transitievergoeding

De transitievergoeding wordt vanaf dag één opgebouwd en niet pas vanaf een dienstverband van 2 jaar of langer. En er geldt een ander systeem voor hoge en lage WW-premies dat een aanzienlijke financiële impact kan hebben.

Hoe gaat dit straks in de praktijk?

 1. Een werknemer heeft een contract voor de duur van 6 maand gekregen
 2. Het salaris bedraagt €2.500,- bruto (ex. 8% vakantiegeld). In totaal bedraagt het bruto maandsalaris €2.700,-
 3. U als werkgever besluit het contract niet te verlengen, waardoor de werknemer recht krijgt op transitievergoeding (1/3 maandsalaris per jaar). De werknemer heeft echter maar een half jaar gewerkt en heeft dus recht op 50% van 1/3 maandsalaris.
 4. Dat is 1/6 maandsalaris van €2.700,- bruto, ofwel €450,- bruto.

Ketenbepaling verlengd

De maximale duur van de ketenregeling, waarbinnen maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd zijn toegestaan, wordt uitgebreid van 24 naar 36 maanden. Hoe u straks met tijdelijke contracten kunt omgaan, leest u in de whitepaper 'Contracten voor bepaalde tijd'

Whitepaper

Contracten voor bepaalde tijd: handel nu!

Met welke veranderingen u per 1 januari 2020 rekening moet houden als het gaat om contracten voor bepaalde tijd, leest u hier. We vertellen wat u concreet moet weten over:

 • De ketenregeling
 • WW-premie
 • De transitievergoeding
 • Aanzegtermijn

Wat kunnen wij voor u doen?

WAB - de Jong en Laan

Samen met u maken we een blauwdruk van uw personeelsbestand. Aan de hand hiervan bepalen we hoe flexibel uw organisatie is/kan zijn en welke kosten deze flexibiliteit met zich meebrengt. Op deze manier krijgt u een goed beeld van wat de wet voor uw organisatie inhoudt én wat dit betekent voor uw kosten.

Ook kunnen wij ondersteunen met een screening van uw arbeidsovereenkomsten of personeelshandboek, of deze wijzigen of opnieuw opstellen.

Dit kan u flexibiliteit in uw personeelsbestand opleveren en/of een beduidende kostenbesparing! Kunnen wij u hiermee ondersteunen?

Vraag een gesprek aan met een van onze juristen.

Onze juristen arbeidsrecht

Checklist

Waar moet u rekening mee houden?

U kunt nu al gericht actie ondernemen:

 • Controleer (de einddata van) uw arbeidsovereenkomsten
 • Beoordeel uw oproepcontracten en - regelingen
 • Denk aan de veranderingen in payrolling
 • Check of het omzetten van flexibele naar vaste uren premievoordeel oplevert
 • Bedenk vooral wat uw organisatie kan en wil in 2020 met arbeidsovereenkomsten

Wilt u meer weten over de veranderingen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans?
Onze juristen arbeidsrecht denken graag met u mee!