Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn vooruitstrevend, kleurrijk, open, betrokken, deskundig en integer. Ze vormen het DNA van de Jong & Laan. Het is het fundament van onze organisatie. Het zijn waarden die passen bij wie we zijn, wat we doen, waar we ons handelen aan toetsen én waar je ons op mag aanspreken.
Meer over de kernwaarden

Kernwaarden

Vooruitstrevend

We zijn gedreven personen die met veel toewijding vooruitstrevend te werk gaan. We dagen onszelf uit verder te kijken dan de status quo. Bij onze klant, onze organisatie en individueel. Daarbij worden we gedreven door onze ondernemersgeest en de ambitie toonaangevend te zijn. We gaan voor vernieuwing en continu optimaliseren, klanten vooruithelpen en alles eruit halen wat erin zit. Zelfs gestandaardiseerd werk bekijken we met een frisse blik; want vooruitgang is nooit af.

Kleurrijk

Ieder karakter telt. We houden van diverse mensen met ieder zijn of haar eigen talent, persoonlijkheid en achtergrond. Bij ons kun je jezelf zijn, jouw persoonlijke touch aan het werk meegeven. De gedragenheid van alle verschillende karakters vormt onze sterke basis. De unieke kenmerken zorgen voor een eenheid en maken ons een krachtige organisatie met een herkenbare en onderscheidende profilering. 

Open

Door onze nieuwsgierige houding staan we open voor vernieuwing en innovatieve ideeën. We zijn ruimdenkend en omarmen diversiteit. We zijn open, maar ook kritisch en eerlijk. Naar elkaar en onze klanten. Recht door zee, maar altijd respectvol. Alleen zo halen we het beste in elkaar naar boven, helpen we elkaar en verbreden we ieders blik. 

Betrokken

Vanuit de intentie ons echt in elkaar te verdiepen, voelen we ons betrokken bij collega’s en klanten. In dit digitale tijdperk tonen we oprecht aandacht, hebben we oog voor elkaar en verdiepen we ons in elkaars beweegredenen. Deze mensgerichte instelling verbindt ons. Het vormt de basis om resultaten te boeken, een waardevolle band op te bouwen en op elkaar te kunnen terugvallen. Verbonden met de wereld om ons heen, vervullen we een maatschappelijke rol en dragen we bij aan een betere wereld. 

Deskundig

We zijn goed in wat we doen, maken de juiste keuzes voor onze klanten en gaan daarbij altijd voor kwaliteit. We zijn deskundig en laten dat met trots zien. Naast inhoudelijke vakkennis, beschikken we over een groot lerend vermogen en staan we altijd open voor kennisdelen en kennisverrijking. Door multidisciplinair samen te werken, halen we niet alleen het beste in onszelf naar boven, maar juist ook in anderen. 

Integer

We hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In het werk dat we uitvoeren, blijven we dichtbij onszelf en durven we verantwoordelijkheid te nemen. We zeggen waar we voor staan én staan achter wat we doen. Voor onze klanten, onze organisatie en collega’s. Loyaal en betrouwbaar zoeken we altijd naar de beste oplossing. Vanuit een onafhankelijk standpunt, integer en met een duidelijk ethisch besef.