Zorgbonus voor niet-werknemers: waar moet u op letten?

Belangrijk is dat u bij de zorgbonus voor niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt. Lees meer...

Zorgbonus voor niet-werknemers: waar moet u op letten?

In de subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 krijgen werknemers en niet-werknemers een vergelijkbare fiscale behandeling. Belangrijk is dat u voor de niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt, waaruit blijkt aan wie u de bonus heeft uitgekeerd. Daarnaast moet u de niet-werknemers schriftelijk mededelen dat over de bonus eindheffing is betaald.

Bonus zorgprofessional COVID-19

De bonus is bedoeld om zorgprofessionals, die in hun werk (in)direct te maken hebben gehad met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, een bonus te geven van €1.000 netto.

Geen gevolgen voor heffingen en premies

Bij werknemers heeft het verstrekken van een nettobedrag van €1.000 geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Dat geldt nu dus ook voor niet-werknemers, zoals zelfstandigen en extern ingehuurd personeel.

Bonus aanwijzen als eindheffingsloon

Verder wordt deze bonus niet gerekend tot het inkomen dat relevant is voor inkomensafhankelijke toeslagen. De regeling verplicht u om de zorgbonus vóór de uitbetaling aan te wijzen als eindheffingsloon.

Eindheffingstarief vastgesteld op 75%

Voor deze subsidieregeling wordt de bestaande eindheffingsregeling voor verstrekkingen aan derden uitgebreid, omdat de bonus een geldbedrag is en géén verstrekking. Het voorgestelde eindheffingstarief over de bonussen voor niet-werknemers is 75%. Dit is gelijk aan het tarief dat nu al geldt voor een verstrekking van meer dan €136 aan niet-werknemers.

Geen vrije ruimte in de WKR?

Heeft u geen vrije ruimte meer over binnen de werkkostenregeling, dan betaalt u 80% loonbelasting. Voordeel in 2021 is dat de vrije ruimte (opnieuw) verhoogd is naar 3% voor de eerste €400.000 van de loonsom en 1,18% over het meerdere. 

Heeft u nog geen zorgbonus ontvangen en denkt u dat u hier wel recht op heeft? Neem dan contact op met uw werkgever.

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.