Uw zoogkoeienbedrijf vrijstellen van fosfaatrechten?

Heeft u een zoogkoeienbedrijf? Dan kunt u mogelijk vrijgesteld worden van fosfaatrechten. Dat staat in de concept-vrijstellingsregeling voor zoogkoeienbedrijven.

Er gelden wel een aantal voorwaarden. De verwachting is dat de vrijstellingsregeling in oktober definitief ingaat.

Is deelname interessant voor u?

  • Wilt u uw zoogkoeienbedrijf uitbreiden of heeft u dit gedaan na 2 juli 2015?
  • Of had u op 2 juli 2015 relatief weinig vrouwelijk jongvee?

Dan is deelname wellicht interessant. U hoeft dan immers geen extra fosfaatrechten aan te kopen.

Nog niet definitief

De concept-vrijstellingsregeling moet nog goedkeuring krijgen van ‘Brussel’. Daarna kan de regeling direct ingaan. Waarschijnlijk wordt de regeling medio oktober definitief.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet u o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U mag geen melkvee of vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij houden op uw bedrijf.
  • U mag geen vrouwelijk rundvee afvoeren naar een melkveebedrijf.
  • U mag alleen vrouwelijk rundvee in- of uitscharen van/naar een bedrijf dat ook is vrijgesteld.
  • U moet toegekende fosfaatrechten laten vervallen. 

Melden

Wilt u meedoen aan deze vrijstellingsregeling? Zodra de regeling definitief wordt, kunt u zich aanmelden voor de jaren 2018 en 2019. Waarschijnlijk moet u zich dan uiterlijk 1 november melden bij RVO.