Kan ik zonder btw bezorgkosten doorberekenen?

Btw

PostNL rekent geen btw over verzendkosten. Voor universele postdiensten, verricht door postvervoersbedrijven, geldt namelijk een btw-vrijstelling. Dit betekent echter niet dat u deze bezorgkosten zonder btw kunt doorberekenen aan uw afnemers.

Voor universele postdiensten, verricht door een postvervoersbedrijf, geldt een btw-vrijstelling. In Nederland is PostNL de verlener van universele postdiensten. PostNL kan daarom vrijgesteld haar postdiensten verlenen.

Doorbelaste bezorgkosten

Als u gebruik maakt van PostNL voor de levering van uw goederen aan uw afnemers en deze kosten doorberekent, levert u echter geen vrijgestelde postdienst. De doorbelaste bezorgkosten vormen dan een bijkomende prestatie die onderdeel uitmaakt van de totale vergoeding die u aan uw afnemer berekent. U moet hierover btw berekenen. Het btw-tarief is hierbij gelijk aan het btw-tarief dat voor uw goederen geldt.

Goederen tegen verschillende btw-tarieven

Levert u in één levering goederen tegen verschillende tarieven, dan worden de bezorgkosten naar verhouding van de vergoedingen (exclusief de bezorgkosten) aan deze goederen toegerekend. Het btw-tarief van de bezorgkosten volgt daarbij nog steeds de goederen.

Voorbeeld
U verkoopt voedingsmiddelen tegen € 40 exclusief btw en alcoholische drank tegen € 60 exclusief btw. Het geheel wordt in één pakket door PostNL bezorgd. PostNL berekent daarvoor € 6,95 aan u. PostNL berekent terecht geen btw over deze verzendkosten. U berekent de verzendkosten door aan uw afnemer. De factuur dient er dan als volgt uit te zien:
Verkoop voedingsmiddelen                                        € 40,00
Verkoop alcoholische drank                                       € 60,00
Verzendkosten                                                              € 6,95
Totale vergoeding                                                        € 106,95
Btw 6% over € 42,78 (€ 40 + 4/10 van € 6,95)       € 2,57
Btw 21% over € 64,17 (€ 60 + 6/10 van € 6,95)     € 13,48
Totale vergoeding inclusief btw                                € 123,00