Voor zomerreces meer duidelijkheid over handhaving Wet DBA

Vanwege de grote onrust en onzekerheid over de Wet DBA krijgen zzp'ers en opdrachtgevers langer de tijd om zich aan te passen aan deze wet. De handhaving is namelijk opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Of deze opschorting nog wordt verlengd, daarover volgt nog vóór 7 juli 2017 meer duidelijkheid.

Leonie Pongers
Leonie Pongers

Handhaving opgeschort

Tot in ieder geval 1 januari 2018 zal de Belastingdienst geen naheffing, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen als achteraf wordt geconstateerd dat er toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp'er en opdrachtgever.

Dit is alleen anders als er sprake is van kwaadwillendheid. Dat wil zeggen dat iemand met opzet een situatie van schijnzelfstandigheid heeft gecreëerd, terwijl er gewoon een dienstbetrekking is. In zo'n situatie zal de Belastingdienst wel handhaven.

Onderzoek arbeidswetgeving

Reden voor de opschorting van de handhaving door de Belastingdienst is onder andere een onderzoek naar hoe de begrippen 'gezagsverhouding' en 'vrije vervanging' concreter en meer in lijn met het huidige maatschappelijke beeld van arbeidsverhoudingen kunnen worden ingevuld. Dat onderzoek is nu bijna afgerond.

Meer duidelijkheid

Nu de resultaten van dit onderzoek niet al te lang meer op zich laten wachten, wil staatssecretaris Wiebes van Financiën nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer meer duidelijkheid geven over het verdere traject.

Dan zal ook blijken of de handhaving nog verder wordt opgeschort dan 1 januari 2018. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen.

Whitepaper

Wet DBA

Er zijn een aantal ontwikkelingen geweest rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). In de regel werkten opdrachtgevers- en nemers op grond van afspraken en een vast onderdeel van de afspraken vormde de overlegging van de VAR. De VAR bood de opdrachtgever zekerheid over de vraag of die op de vergoeding aan opdrachtnemer terecht geen belastingen en/of premies inhield. Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen en is de Wet DBA van kracht.