Verlaging zelfstandigenaftrek en berekening KIA

Op Prinsjesdag is meer bekendgemaakt over de verdere afbouwing van de zelfstandigenaftrek en is er meer duidelijkheid gekomen over de KIA. Lees meer...

Verlaging zelfstandigenaftrek en berekening KIA

Op Prinsjesdag is meer bekendgemaakt over de verdere afbouwing van de zelfstandigenaftrek en is er een verduidelijking gekomen wat betreft de berekeningswijze van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hieronder leest u wat er zoal gewijzigd is.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een bedrag dat ondernemers in de inkomstenbelasting mogen aftrekken van hun winst, mits ze:

  • 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer;
  • 50% van hun tijd in de onderneming hebben gewerkt.

Met de zelfstandigenaftrek verlaagt u het bedrag waarover u inkomstenbelasting bent verschuldigd. Hierdoor hoeft u dus per saldo minder inkomstenbelasting af te dragen aan de Belastingdienst.

Verdere afbouwing zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd. Dit wordt gecompenseerd door de verhoging van de arbeidskorting en de verlaging van de inkomstenbelasting.

De maximale zelfstandigenaftrek in 2021 bedraagt  6.670 (2020: €7.030). Vanaf 2021 wordt de zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd dan in het Belastingplan van 2020 was opgenomen. De zelfstandigenaftrek gaat -in acht stappen van €360, één stap van €390 en acht stappen van €110- omlaag naar uiteindelijk €3.240 in 2036.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang te bevorderen. De hoogte van de investeringsaftrek is afhankelijk van het jaarlijkse investeringsbedrag. De investeringsaftrek is sinds 2010 niet altijd een percentage van het investeringsbedrag, maar bij sommige investeringsbedragen een vast maximumbedrag.

Op dit moment blijkt -uit de wettekst waarin de investeringsaftrek is opgenomen- onvoldoende hoe deze moet worden berekend. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wanneer er sprake is van een onderneming die via een samenwerkingsverband, zoals een vof of maatschap, wordt gedreven.

Verduidelijking berekeningswijze KIA

Deze onduidelijkheid heeft geleid tot gerechtelijke procedures. De uitkomsten daarvan vond het kabinet onwenselijk. Dit is de reden dat het kabinet de investeringsaftrek zo wijzigt dat de herberekening naar evenredigheid alsnog plaatsvindt. In het onderstaande voorbeeld is dit cijfermatig uitgewerkt.

Voorbeeld

Een ondernemer maakt deel uit van een vof en heeft recht op 50% van de overwinst. Ook heeft hij buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. De vof heeft in een jaar €40.000 geïnvesteerd. De ondernemer heeft dus €20.000 (50% van € 40.000) in de onderneming geïnvesteerd. Daarnaast heeft de ondernemer €60.000 in zijn buitenvennootschappelijke ondernemingsvermogen geïnvesteerd. Het totale investeringsbedrag is dan €100.000. Hiervoor geldt het vaste maximumbedrag aan investeringsaftrek van €16.307. Volgens de uitspraak van de Hoge Raad zou de ondernemer dit bedrag als investeringsaftrek mogen claimen. Op grond van de voorgestelde wetswijziging wordt dit bedrag als volgt herberekend: (50% x €40.000 + €60.000) / €100.000 x €16.307 = €13.046

Tot slot heeft de wetgever duidelijk gemaakt dat de investeringsaftrek –in tegenstelling tot het oordeel van de Hoge Raad– per onderneming en niet per ondernemer moet worden berekend. Dit heeft gevolgen voor de ondernemer die meerdere ondernemingen drijft. Cijfermatig werkt de voorgestelde wetswijziging dan uit als in het onderstaande voorbeeld.

Voorbeeld

Een ondernemer drijft twee ondernemingen, een fietsenhandel en een manege. In een jaar investeert hij in beide ondernemingen €40.000, waardoor het totale investeringsbedrag €80.000 bedraagt. In dat geval bedraagt de investeringsaftrek volgens de Hoge Raad het vastgestelde maximumbedrag van €16.307. Volgens de wetgever moet de investeringsaftrek per onderneming worden vastgesteld. De investeringsaftrek per onderneming is 28% x €40.000 = €11.200. De ondernemer mag hierdoor in totaal 2 x €11.200 = €22.400 aan investeringsaftrek claimen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?