Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen.

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

Heeft u het afgelopen half jaar tijdelijk personeel in dienst gehad? Sinds de komst van de Wet Werk en Zekerheid moet de werkgever het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk aanzeggen. Let op dat u dit op tijd doet, anders moet u een aanzegvergoeding betalen.

Wat moet u doen

Als de arbeidsovereenkomst voor meer dan zes maanden is aangegaan,
schrijft u uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigt de werknemer een brief/e-mail. Daarin meldt u of u de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet en welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de eventuele voortgezette arbeidsovereenkomst.

Let op!
Doet u dat niet, dan moet u een zogeheten aanzegvergoeding aan de werknemer betalen van maximaal één maandloon.

Hoeveel bedraagt de aanzegvergoeding?

U berekent deze vergoeding door:

  1. het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het overeengekomen arbeidsuren per maand;
  2. het kale bruto uurloon te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand;
  3. bij provisie of een andere resultaatsbeloning neemt u het gemiddelde loon in de voorafgaande (12) maanden. 

Loonbegrip

Het loonbegrip van de aanzegvergoeding wordt op een andere wijze bepaald dat het loonbegrip voor de transitievergoeding. Bij de aanzegvergoeding gaat het om een kaal bruto uurloon dus zonder vakantiebijslag en overige emolumenten, zoals een dertiende maand.

Let op! 
De aanzegvergoeding is ook verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet maar u verzuimd hebt aan te zeggen of te laat hebt aangezegd. Het is nadrukkelijk geen schadevergoeding. Er hoeft dus door de werknemer geen schade te zijn geleden.

TIP
Noteer bij het sluiten van tijdelijke contracten altijd een reminder voor de datum waarop u uiterlijk het einde van de arbeidsovereenkomst wilt aanzeggen.

Stuur werknemer naar huis

Gaat de werknemer na de einddatum gewoon aan het werk en stuurt u hem niet naar huis, dan is van rechtswege een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst voor dezelfde tijd ontstaan, met een maximum van een jaar.

Blog
Ook interessant

Zo bind je werknemers aan de organisatie [3 factoren]

Er zijn 3 factoren die van cruciaal belang zijn om werknemers vast te houden. Want enkel betere arbeidsvoorwaarden of meer salaris zijn geen reden meer om te blijven.

Door Harold Schenk
Lees meer