WOZ-waarde bijstellen kan nuttig zijn

In het eerste kwartaal ligt de WOZ-aanslag weer in de bus. Ook bij verhuurders van (bedrijfs)panden. Door (langdurende) leegstand en de crisis staan rendementen en de waarde(ontwikkeling) flink onder druk. Kunt u hier dan ook wat mee voor de WOZ?

Henry Fraterman
Henry Fraterman

Oplossingen voor leegstand

In politiek Den Haag wordt het probleem van leegstand van bedrijfsruimten die bestemd zijn voor de verhuur al langer onderkend. En tegelijk wordt het bestempeld als een probleem op lokaal niveau dat ook daar op moet worden gepakt. De (lokale) overheid zet in op het  beperken van nieuwbouw, herstructurering, transformatie en in sommige gevallen zelfs sloop. Ondertussen wilt u graag voor bestaande situaties weten of er ook andere oplossingen zijn.

WOZ aanpassen

Langdurige leegstand kan aanleiding zijn om de WOZ-waarde neerwaarts bij te stellen. Dat kan als (door de leegstand) de waarde van het pand is gedaald. Ook kan in sommige gevallen de onroerende zaak voor de WOZ worden gesplitst in afzonderlijke delen, zodat de waardebepaling per deel plaatsvindt en de waarde eventueel in delen wordt bijgesteld. Vanuit fiscaal oogpunt kunnen hier voordelen aan zitten:

  • De lagere WOZ-waarde leidt direct tot minder verschuldigde OZB voor de toekomst en in sommige gevallen ook tot een teruggaaf. Daar gelaten dat bij langdurige leegstand het gebruikersdeel niet verschuldigd is.
  • De ondernemer die het pand verhuurt, kan ten laste van de winst afschrijven tot de WOZ-waarde. Daalt deze waarde, dan kan de ondernemer meer afschrijven.
  • Als door de (structureel) verminderde huuropbrengst de bedrijfswaarde naar beneden bijgesteld kan worden, kan de ondernemer die het pand verhuurt de afwaardering ten laste van de winst brengen. Let wel, zo'n afwaarderingsverlies is mogelijk tijdelijk. Het moet namelijk worden teruggenomen als het pand later weer meer waard wordt. Dat kan het geval zijn als er bijvoorbeeld weer een huurder wordt gevonden.

Keerzijde lagere WOZ-waarde

Bedenk ook dat er een keerzijde aan een lagere WOZ-waarde kan zitten. Immers, steeds vaker wordt bij de WOZ-waarde aangeknoopt ten behoeve van zekerheid voor financieringen en voor het vaststellen van huurwaardes.

Opnieuw bepalen WOZ-waarde

We hebben voor diverse klanten al gemerkt dat het loont om de WOZ-waarde opnieuw te laten bepalen. Dit is geen simpele rekensom. Er moet in ieder geval een goede taxatie aan  ten grondslag liggen. Ook kan een goede kadastrale check veel licht op de zaak werpen. 

Heeft bezwaar aantekenen nut?

Wilt u weten of het zin heeft om tegen de WOZ-aanslag bezwaar aan te tekenen? Neemt u dan ruim binnen de bezwaartermijn van zes weken contact op met een van onze adviseurs.