Wintergraan na snijmais niet als GPS oogsten

Bij gangbare snijmais kunt u een wintergraan als vanggewas zaaien. Deze moet u volgend jaar verplicht als hoofdteelt telen en oogsten. Dit graan mag u niet als GPS oogsten.

Wintergraan na snijmais niet als GPS oogsten

Teelt u snijmais op zand- of lössgrond? U bent dan verplicht om een vanggewas te telen.

Bij gangbare snijmais is één van de mogelijkheden om uiterlijk 31 oktober een wintergraan te zaaien die u volgend jaar verplicht als hoofdteelt moet telen en oogsten. Dit graan mag u niet als GPS (gehele-plant-silage) oogsten.

 

Wintergraan telen

Wilt u een wintergraan telen als vanggewas na de teelt van gangbare snijmais?

U kunt dan kiezen uit:

  • Wintertarwe
  • Wintergerst
  • Winterrogge
  • Spelt
  • Triticale

Bij inzaai na 1 oktober moeten deze gewassen volgend jaar verplicht als hoofdteelt dienen.

De gewassen hoeven (bij inzaai na 1 oktober) niet direct na de oogst, maar wel uiterlijk 31 oktober gezaaid te worden.

Ook is het verplicht deze keuze bij RVO te melden.

Spelt

Wilt u spelt als vanggewas telen? Bij dit gewas geldt altijd, ook bij een inzaai voor 1 oktober, de verplichting dat het als hoofdteelt moet blijven staan.

GPS is geen hoofdteelt

Alleen het wintergraan die met een rijpe korrel geoogst wordt, ziet RVO als een hoofdteelt.

Dit betekent dat, wanneer u een wintergraan teelt dat het volgende jaar als hoofdteelt moet dienen, deze niet als GPS mag worden geoogst.

Op het tijdstip van oogsten is de korrel, geoogst als GPS, immers nog niet rijp.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.