Wijzigingen vrijstellingen in de assurantiebelasting

In het Belastingplan 2020 wordt voorgesteld om in de Wet op de belastingen van rechtsverkeer (WBR) twee vrijstellingen op te nemen.

Wijzigingen vrijstellingen in de assurantiebelasting

In het Belastingplan 2020 wordt voorgesteld om in de Wet op de belastingen van rechtsverkeer (WBR) twee vrijstellingen op te nemen. Welke dat zijn leest u hieronder.  

  • Een vrijstelling van assurantiebelasting voor verzekeringen die geheel of gedeeltelijk mogelijke financiële verplichtingen afdekken die een werkgever heeft bij de verplichting om het loon van een werknemer door te betalen in geval van ziekte of doordat hij – als eigenrisicodrager – zelf het risico draagt van de betaling van ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen.
  • Een vrijstelling voor de zogenoemde brede weersverzekering. Dit is een verzekering die bestaat sinds 2010. Het is een instrument voor landbouwers om voorheen onverzekerbare weersrisico’s af te dekken. Het voorstel introduceert een vrijstelling van assurantiebelasting in de WBR voor brede weersverzekeringen die zijn afgesloten door actieve landbouwers.

Terug naar overzicht