NOW 1.0 en 2.0: belangrijke wijzigingen

Er zijn wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot NOW 1.0 en NOW 2.0. Lees meer...

NOW 1.0 en 2.0: belangrijke wijzigingen

Er zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot NOW 1.0 en NOW 2.0. Zo staat ondernemers een subsidieboete te wachten wanneer zij niet bellen met de UWV telefoon NOW en is er een verduidelijking van het dividendverbod en het bonusverbod. 

5% subsidieboete bij geen contact via UWV telefoon

Bij de vaststelling van de subsidie controleert het UWV of de werkgever gedurende het subsidietijdvak een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag heeft ingediend. Indien werkgever zo’n aanvraag heeft gedaan, dan had contact moeten worden opgenomen met het UWV via de UWV telefoon NOW. Het gaat daarbij over van-werk-naar-werkbegeleiding.

Is dit niet gebeurd, dan zal de subsidie met 5% gekort worden.

Verduidelijking dividend- en bonusverbod

De bepalingen die het verbod regelen op het uitkeren van dividend en bonussen bevatten een verwijzing naar de jaarvergadering, waarin de jaarrekening van 2020 werd vastgesteld. De bedoeling daarvan was om duidelijk te maken dat het verbod alleen zag op het jaar 2020 en niet op 2021.

Verkeerde indruk

In de praktijk ontstond hiermee echter de indruk dat werkgevers met hun dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen zouden kunnen opsparen en vlak na de jaarvergadering alsnog zouden kunnen uitkeren over 2020.

Onduidelijkheid wegnemen

Dit is in strijd met het doel van de betreffende bepalingen: namelijk geen dividend en bonussen voor de directie laten uitkeren en eigen aandelen laten inkopen over 2020. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, wordt deze zinsnede geschrapt. Dit leidt dus echter niet tot een wijziging van de NOW.

Heeft u nog vragen over de wijzigingen bij NOW 1.0 en NOW 2.0? Neem gerust contact met ons op. 

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.