Wijzigingen Gecombineerde opgave tot en met 9 juni zonder korting

Vanwege de coronacrisis kunt u, zonder de gebruikelijke termijnkorting, na 15 mei wijzigingen in uw ingediende Gecombineerde opgave doorgeven. U moet echter wel uiterlijk 15 mei de GLB-subsidies hebben aangevraagd.

Zorg ervoor dat u uw Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei indient en eventuele correcties uiterlijk 9 juni doorvoert.

Geen termijnkorting bij aanpassingen

Als u uw Gecombineerde opgave (GO) na 15 mei voor de eerste keer indient of een wijziging van een tijdig ingediende GO doorgeeft in de kortingsperiode van 16 mei t/m 9 juni 2020, dan kunt u normaal gesproken een termijnkorting krijgen.

Deze termijnkorting geldt dit jaar niet voor aanpassingen van de GO die u uiterlijk 9 juni doorgeeft. U moet uw GO wel eerst uiterlijk 15 mei indienen en hierbij uw subsidie(s) aanvragen.

Wel korting bij eerste indiening na 15 mei

Als u uw GO voor de eerste keer na 15 mei indient of een aanvraag voor subsidie na 15 mei hebt toegevoegd aan uw GO, dan blijven onderstaande termijnkortingen (tot en met 9 juni) van toepassing:

  • 1% per werkdag, bij aanvragen van subsidie(s).
  • 3% per werkdag, bij een eerste aanvraag betalingsrechten uit de Nationale Reserve.

Gehele GO doornemen

Wilt u uiterlijk 15 mei subsidie(s) aanvragen? Dan moet u de gehele GO doorlopen en alle vragen beantwoorden. U kunt daarna echter wijzigingen doorvoeren en percelen toevoegen zonder korting (tot uiterlijk 9 juni).

Dit betekent dat u, eventueel met uw adviseur, de GO eerst kunt indienen zonder alle details te controleren. Ook mag u later nog percelen toevoegen. U kunt daardoor na 15 mei uw GO nog eens rustig doornemen en zo nodig corrigeren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.