Wij­zi­gin­gen EA-vang­ge­was tijdig doorgeven

Vul je de EA-verplichting in met vanggewassen? Zorg dan dat deze vanggewassen ook goed in de Gecombineerde opgave staan.

EA-vanggewas

Vul je de EA-verplichting in met vanggewassen? Zorg dan dat deze vanggewassen ook goed in de Gecombineerde opgave staan. Klopt het ingevulde gewas nog? Moet de inzaaidatum worden gewijzigd? Geef dit op tijd door.

Ander gewas

Zaai je een ander EA-vanggewas dan je in de Gecombineerde opgave heeft opgegeven? Vul dit nieuwe gewas in.

Ander perceel

Zaai je het vanggewas op een ander perceel? Geef deze wijziging uiterlijk op de inzaaidatum van het vanggewas op het nieuwe perceel door. Verwijder ook het vanggewas op het perceel waarop je deze (toch) niet gaat telen.

Gewijzigde zaaidatum

Het EA-vanggewas moet minimaal 8 weken op het land blijven staan. De inzaaidatum is daarbij bepalend. Zaai je het EA-vanggewas op een andere datum? Geef deze wijziging uiterlijk op de dag van zaaien door. Meld je de gewijzigde zaaidatum later dan de werkelijke zaaidatum? Dan is de datum waarop je het hebt gemeld de datum waarop de verplichte 8 weken teeltperiode start.

Wijziging categorie

Kies je ervoor om de vergroening in te vullen met een andere categorie dan opgegeven? Dan moet je dit, ook uiterlijk 15 oktober, bij RVO melden.

Heb je vragen over het EA-vanggewas? Neem gerust contact op.

Inzicht in jouw agrarische onderneming

Je wilt de juiste beslissingen nemen, en dat begint met inzicht in je eigen agrarische onderneming. Het agro dashboard brengt je verder!

Lees meer