Wijziging termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

Werkgevers moeten na twaalf maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Hoe zit het nu met de aanvaarding van dit aanbod door de werknemer?

Wijziging termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand dat hij of zij werkzaam is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Hoe zit het nu met de aanvaarding van dit aanbod door de werknemer? Vanaf 1 juli 2021 wijzigt de termijn voor het aanvaarden.

Gemiddeld aantal verloonde uren

Als een werkgever in de dertiende maand verplicht is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst, geldt dat deze uren minimaal gelijk moeten zijn aan het gemiddelde aantal verloonde uren over de afgelopen twaalf maanden. Alleen de uren die elkaar binnen zes maanden tijd opvolgen, tellen mee.

Wijziging op twee onderdelen

Vanaf 1 juli 2021 wordt de regeling op twee onderdelen gewijzigd:

  1. De werknemer heeft maximaal een maand de tijd om het aanbod te aanvaarden van zijn werkgever;

  2. De uiterlijke ingangsdatum waarop de vaste arbeidsomvang in dient te gaan is uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd. Dat betekent dus uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand.

Voorbeeld

Een werkgever dient een oproepkracht, die sinds 1 juli 2020 een oproepovereenkomst heeft, uiterlijk 1 augustus 2021 een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren per periode.

De oproepkracht heeft vervolgens een maand de tijd, dus tot 1 september 2021, om dit aanbod te aanvaarden. Uiteraard kan hij dit ook eerder doen.

Bij aanvaarding van het aanbod, dient de urenomvang dan uiterlijk 1 september 2021 in te gaan. Het is niet verplicht voor de oproepkracht om het aanbod te accepteren.

Wat als de werkgever geen aanbod doet?

Doet de werkgever geen aanbod, dan dient hij het loon te betalen over de uren waarover hij het aanbod had moeten doen. Het is niet vereist dat de werknemer zich beschikbaar heeft gesteld voor de arbeid over die uren. Het gaat hier om een loonaanspraak van de werknemer waarvoor een verjaringstermijn van vijf jaar geldt. Tevens geldt de wettelijke verhoging en de wettelijke rente.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Weet u hoe u slim kunt omgaan met flexibele arbeidsovereenkomsten? Download de whitepaper hieronder en kom meer te weten:

Slim omgaan met flexibele arbeidsovereenkomsten vanaf 2020

In deze whitepaper vindt u de wijzigingen voor Flexibele arbeidsovereenkomsten door komst van de WAB. We geven advies over welke opties u heeft en hoe u verstandig keuzes maakt. Dat heeft financieel nogal impact ...