Btw-heffing afstandsverkopen: wijziging in 2021

De btw-heffing op afstandsverkopen, zoals verkopen via internet, gaat in 2021 voor EU-lidstaten veranderen. Lees meer...

Btw-heffing afstandsverkopen: wijziging in 2021

Vanaf 1 juli 2021 gaat de Europese btw-richtlijn voor e-commerce gelden. Daarnaast komen er nieuwe regels voor de btw. Eén van de regels die verandert is de heffing van btw op afstandsverkopen.

Afstandsverkopen zijn verkopen aan particulieren - en ondernemers die geen btw-aangifte doen -  die gevestigd zijn in andere EU-lidstaten.

De wijziging vereist de nodige voorbereidingen van ondernemers die zich met afstandsverkopen bezighouden.

Drempelbedrag afstandsverkopen tot 1 juli

Op dit moment mag bij afstandsverkopen de Nederlandse btw in rekening worden gebracht, mits de verkopen onder het drempelbedrag van het land blijven waar de consument woont. Als het drempelbedrag hoger is, moet de ondernemer zich in het betreffende land registeren, het daar geldende btw-tarief berekenen en ook daar btw-aangifte doen.

Indien in een jaar de drempel wordt overschreden, geldt in het daaropvolgende jaar automatisch de buitenlandse btw. Dit geldt totdat in een jaar het drempelbedrag niet meer wordt overschreden.

Het drempelbedrag verschilt per land en wordt ook per land toegepast. De ondernemer mag ook kiezen zich in het betreffende land voor de btw te registeren, het daar geldende btw-tarief te berekenen en daar ook btw-aangifte te doen als hij onder het drempelbedrag van het betreffende land blijft.

Drempel afstandsverkopen per 1 juli

Vanaf 1 juli 2021 geldt één uniform drempelbedrag van € 10.000 voor alle leveringen van goederen en diensten aan particulieren en ondernemers die géén btw-aangifte doen in de EU (buiten Nederland). Dit drempelbedrag geldt voor alle prestaties, dus voor leveringen én digitale diensten.

Blijft de ondernemer onder het drempelbedrag, dan berekent hij het Nederlandse btw-tarief en doet hij in Nederland btw-aangifte. Het transport moet dan wel in Nederland beginnen. Als de drempel in een jaar wordt overschreden, berekent de ondernemer vanaf dat moment buitenlandse btw. Het volgende jaar mag de drempel van € 10.000 niet worden gebruikt.

 

Let op! Het nieuwe drempelbedrag van € 10.000 geldt niet per lidstaat maar voor alle lidstaten tezamen. Een ondernemer zal vanaf 1 juli waarschijnlijk veel sneller het drempelbedrag bereiken dan voorheen. De regeling gaat halverwege het jaar in, en daarom gelden tot en met 30 juni 2021 nog de oude drempelbedragen per EU-land.

Vanaf 1 juli geldt de grens van € 10.000 voor alle leveringen en digitale diensten aan particulieren en rechtspersonen zonder btw-identificatienummer in de periode 1 juli tot en met 31 december 2021.

Buitenlandse btw berekenen nog steeds mogelijk

Het is ondernemers vanaf 1 juli nog steeds toegestaan om geen gebruik te maken van het drempelbedrag en vanaf de eerste euro buitenlandse btw te berekenen en in het buitenland btw-aangifte te doen van afstandsverkopen.

Dit kan voordelig zijn als het btw-tarief op de prestaties lager ligt dan in Nederland en met de klant een prijs inclusief btw is afgesproken. Ook kan via de buitenlandse btw-aangifte de buitenlandse voorbelasting van dat land worden teruggevraagd. Uiteraard brengt het wel extra administratieve lasten met zich mee.

Eénloketsysteem

Komen de afstandsverkopen boven het drempelbedrag uit? Dan berekent de ondernemer de btw van het land waar de consument woont. De ondernemer moet in principe de btw daar ook afdragen en daar btw-aangifte doen. Hij kan vanaf 1 juli echter ook kiezen voor het eenvoudigere éénloketsysteem.

In dit éénloketsysteem kan de ondernemer de in andere EU-landen verschuldigde btw aangeven en afdragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Hij moet zijn bedrijf dan aanmelden voor de ‘Unieregeling' binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst. Zij zorgen dan dat de verschuldigde btw aan de diverse EU-landen wordt doorbetaald. Aanmelding kan vanaf 1 april via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Via het éénloketsysteem kan geen voorbelasting worden teruggevraagd. Als er buitenlandse btw in rekening is gebracht, moet die worden teruggevraagd via een teruggaafverzoek buitenlandse btw. Het rechtstreeks terugvragen van buitenlandse btw kan wel als ervoor wordt gekozen in het buitenland btw-aangifte te doen.

Overige wijzigingen

Andere wijzigingen per 1 juli 2021 zijn onder meer het vervallen van de btw-vrijstelling tot € 22 die nu geldt bij invoer van goederen buiten de EU. Een ondernemer kan onder voorwaarden vanaf 1 juli wél gebruikmaken van de invoerregeling binnen het éénloketsysteem voor ingevoerde zendingen van maximaal € 150. Hij betaalt dan geen btw bij invoer, maar één keer per maand via het éénloketsysteem.

MOSS wordt OSS

Leveranciers van digitale diensten kunnen nu voor consumenten binnen de EU al gebruikmaken van een éénloketsysteem, het zogenaamde MOSS-systeem. Door de nieuwe regeling wordt dit systeem getransformeerd tot OSS en kan dit dus gebruikt worden voor digitale diensten én afstandsverkopen.

Heeft u nog vragen over de nieuwe btw-regels bij afstandsverkopen? Neem gerust contact op. 

Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer op factuur

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Lees ze hier!

Door Hans Wiersma
Lees blog