Wiebes verduidelijkt werkplekcriterium in de Werkkostenregeling

Voor de Werkkostenregeling is een werkplek in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 gedefinieerd als iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt en waarvoor voor de inhoudingsplichtige de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing is.

Leonie Pongers
Leonie Pongers

Onderscheid

Deze definitie is volgens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën nodig om onderscheid aan te kunnen brengen tussen verschillende naturavoorzieningen. Dit stelt Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij vragen beantwoordt die gesteld zijn tijdens het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2015 op 3 november 2014.

Werkplek in ruime zin

Volgens de staatssecretaris gaat het daarbij om de werkplek in ruime zin, waaronder bijvoorbeeld ook vergaderzalen, bedrijfskantines en de parkeergarage op het bedrijfsterrein vallen, maar ook de cockpit van een vliegtuig voor de piloot of de cabine van een trein voor de machinist. De definitie van het begrip werkplek sluit aan bij de arboverantwoordelijkheid van de werkgever voor de arbeidsplaats en bij de zorgplicht voor te treffen arbovoorzieningen. De eigen woning is in de definitie van de werkplek uitgesloten. Alleen voor voorzieningen volgens de Arbeidsomstandighedenwet kan de nihilwaardering voor de thuiswerkplek van toepassing zijn.

Arbeidsomstandighedenwet 

Ook voor de parkeerplaats op de werkplek geldt dat de werkgever verantwoordelijk moet zijn in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. Wiebes: 'Bedoeld is dat de parkeerplaats deel moet uitmaken van de werkplek. Een parkeergarage of een parkeerplek op het bedrijfsterrein mag de werkgever onbelast ter beschikking stellen. Voor een parkeerplaats bij een klant of in een willekeurige parkeergarage geldt dat niet. Richtinggevend voor de beoordeling of de werkgever verantwoordelijk geacht mag worden op grond van de Arbeidsomstandighedenwet kunnen vragen zijn zoals de vraag wie zorg draagt voor de veiligheid van medewerkers die gebruikmaken van de ter beschikking gestelde parkeerplaats. Ook in het geval van parkeren op de werkplek is om praktische redenen ervan afgezien om de waarde te bepalen en het privégebruik door werknemers vast te laten stellen. In het algemeen is het eenvoudiger om de waarde van een parkeergelegenheid elders (bij een klant of in een willekeurige parkeergarage) vast te stellen, omdat veelal een factuur voorhanden is.'

Fiscale verzamelwet 2015

Verder kondigt Wiebes aan dat in de Fiscale verzamelwet 2015 een aanpassing wordt opgenomen om het voordeel van de nihilwaardering van de rentekorting op personeelsleningen dat is ontstaan met de afbouw van het aftrekpercentage weg te nemen. Voorts wordt gestudeerd op een manier om de tabel bijzondere beloningen beter te laten aansluiten op de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting.

Verlenging 

Over weekenduitgaven voor gehandicapten doet de staatssecretaris de toezegging dat lopende zaken coulant worden afgehandeld. Tot slot gaat de staatssecretaris in op de verlenging van de termijn die geldt voor een conserverende aanslag bij emigratie van een ab-houder.  

Bron: Accountancynieuws