Wetsvoorstel btw nultarief zonnepanelen

Het kabinet wil de levering/installatie van zonnepanelen op of bij woningen belasten met 0% btw, om de administratieve lasten rond het terugvragen van btw op zonnepanelen te verminderen.

Wetsvoorstel btw nultarief zonnepanelen

Door de Europese btw tarievenrichtlijn van 6 april 2022 heeft Nederland meer mogelijkheden om de btw-tarieven aan te passen. Nederland heeft voorlopig alleen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om op de leveringen en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen het 0% toe te passen. Wanneer het wetsvoorstel zal worden ingevoerd is nog niet duidelijk.

Elektriciteit terugleveren

Op dit moment is op de levering en installatie van zonnepanelen het algemene btw-tarief, nu 21%, van toepassing. Houders van zonnepanelen die de met de zonnepanelen opgewekte elektriciteit terugleveren aan de energiemaatschappij treden met de teruglevering als ondernemer voor de omzetbelasting op.

Houders van zonnepanelen zijn daarom over de teruglevering van elektriciteit btw verschuldigd en kunnen de btw op de aanschaf van de zonnepanelen in aftrek brengen. Als zij gebruik van de Kleine Ondernemersregeling in de omzetbelasting (KOR) en hun omzet minder dan € 20.000 per jaar bedraagt, hoeven zij alleen in het jaar van aanschaf af btw te dragen, daarna niet meer. De regeling leidde tot aanzienlijke administratieve lasten voor houders van zonnepanelen en de belastingdienst.

Administratieve rompslomp

Door toepassing van het 0% tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen worden de administratieve lasten beperkt. De houders zonnepanelen hebben geen aftrek van voorbelasting op de aanschaf en installatie van zonnepanelen.

Niet meer als ondernemer registeren

Voor de teruglevering van elektriciteit aan de energiemaatschappij treden de houders van zonnepanelen nog steeds als ondernemer voor de omzetbelasting op, maar door aanpassing van de KOR hoeven veel houders van zonnepanelen zich niet meer als ondernemer te registeren. Houders van zonnepanelen met een maximale jaaromzet van € 1.800 hoeven zich namelijk niet meer als ondernemer voor de KOR te registeren.

Heeft u nog vragen over het btw-tarief op zonnepanelen? Neem gerust contact op.