Wet werken waar je wilt: alle ins en outs

De Wet werken waar je wilt is een wijziging op de Wet Flexibel werken (Wfw). Voor jou als werkgever veranderen de wettelijke regels als je een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats krijgt.

Hoe ziet de wet eruit?

In de Wet Werken waar je wilt is aangenomen dat je het werknemersverzoek om aanpassing van de arbeidsplaats 'naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid' moet beoordelen. Dit is een minder zware toets dan die in het kader van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang (wat in de Wet Flexibel werken (Wfw) het geval was).

Je moet als werkgever beoordelen of jouw belangen naar redelijkheid en billijkheid opwegen tegen de belangen van de werknemer, daarbij alle omstandigheden van het geval betrekkend.

De passage ‘daarbij alle omstandigheden van het geval betrekkend’ noodzaakt je goed door te vragen bij de werknemer naar diens belangen. Je kunt niet zonder meer afgaan op het gestelde in het verzoek.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op

Werk-privébalans

Doel van de wet is werknemers meer vrijheid te geven in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen inrichten (hybride werken). De wet gaat zowel over het recht op thuiswerken, als ook over het recht op werken op de werklocatie.

Dit is in lijn met een eerder dit jaar uitgebracht advies van de SER aan het kabinet over hybride werken, waarin zij stelt dat de werknemer meer zeggenschap zou moeten hebben over wel of niet thuiswerken. Het wetsvoorstel ziet daarmee niet zonder meer toe op het veel bredere begrip 'plaatsonafhankelijk werken' zoals dat nu in de Wfw is opgenomen.

Niet voor hele kleine werkgevers

Heb je minder dan tien werknemers? Dan is de wet niet van toepassing. Het zou namelijk grote gevolgen voor jouw bedrijfsvoering kunnen hebben. Dit geldt ook al voor verzoeken om aanpassing van arbeidsduur en werktijden. 

Zijn er vragen over wet Werken waar je wilt? Neem gerust contact met ons op. 

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op