Werkwijze kopie-aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting in nieuw blauw jasje

Laat u uw aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting door de Jong & Laan verzorgen? Dan heeft u ons ongetwijfeld toestemming gegeven elektronisch een kopie te ontvangen van de aanslagen.

Henry Fraterman
Henry Fraterman

EKA

Dit heet EKA, Elektronische Kopie Aanslag. Zo kunnen we de aanslagen op een eenvoudige manier beoordelen, zonder dat uitwisseling over de post nodig is. We kunnen op die manier ook tijdig namens u aanslagen herzien dan wel er bezwaar tegen aantekenen. Tot 2014 hoefde u alleen ons toestemming te geven en regelden wij de afwikkeling met de Belastingdienst. U ontving daarvan bericht van de Belastingdienst.

Nieuw systeem

Inmiddels heeft de Belastingdienst het systeem van EKA's vervangen door een nieuw systeem: Service Bericht Aanslag (SBA). Het resultaat blijft hetzelfde: wij ontvangen een kopie van de aanslagen en controleren die voor u. Het aanvragen en verlenen van de toestemming verloopt nu echter per jaar.

Werkwijze

De werkwijze is als volgt:

  • Voor onze desbetreffende cliënten geven wij bij de Belastingdienst aan dat wij kopie-aanslagen willen (blijven) ontvangen. Ook geven wij aan voor welke aangiftejaren en heffingen dit geldt. 
  • Vervolgens ontvangt u per aangiftejaar bericht van de Belastingdienst. In de brief geeft de Belastingdienst aan dat de Jong & Laan als gemachtigde de kopie-aanslagen ontvangt over het betreffende jaar. Deze machtiging geldt vanaf 19 dagen na dagtekening van de brief. Wilt u - toch - niet dat wij elektronisch de kopie-aanslagen ontvangen, dan kunt u voor dat jaar de machtiging intrekken met het formulier in de bijlage bij de brief. 
  • De Belastingdienst houdt het machtigingenregister bij.

Kortom, wilt u alles bij het oude laten, dan hoeft u niets te doen. Wij ontvangen en beoordelen dan de kopie-aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting zoals u van ons gewend bent.

Heeft u vragen? Bel dan gerust uw adviseur.