Werktijdverkorting door gevolgen van het coronavirus

LET OP: vanaf 17 maart geldt de werktijdverkorting niet meer i.c.m. de coronacrisis. Hiervoor is de Maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingesteld.

Om bedrijven tegemoet te komen die worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus, heeft het ministerie van SZW besloten dat deze bedrijven een beroep kunnen doen op werktijdverkorting (WTV).

Criteria

Bedrijven komen in aanmerking voor werktijdverkorting als:

  • Er sprake is van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.
  • Gedurende tenminste 2 kalenderweken en maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de beschikbare arbeidscapaciteit (naar verwachting) niet kan worden benut.

Geen werktijdverkorting verlenen

Er wordt geen werktijdverkorting verleend:

  • Over perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ontvangen.
  • Voor zover het personeelsbestand van de onderneming niet op de te verwachten behoefte is afgestemd.
  • Als de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking in de betreffende of in een andere onderneming. Tenzij niet kan worden verwacht, dat de werkstaking door het verlenen van werktijdverkorting wordt beïnvloed.

Werktijdverkorting is niet mogelijk voor oproepkrachten en uitzendkrachten.

WW-uitkering

Verleent het ministerie werktijdverkorting, dan kunnen de werknemers in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Een verleende werktijdverkorting heeft niet automatisch als gevolg dat de werkgever geen loon meer hoeft te betalen. Wel kan hij een door de werknemer ontvangen WW-uitkering hierop in mindering brengen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Bron: MKB Nederland

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.