Werkkapitaalverruimende maatregelen die u zelf kunt nemen

De overheid heeft diverse maatregelen getroffen in de coronacrisis. Deze werkkapitaalverruimende maatregelen kunt u zelf treffen.

Werkkapitaalverruimende maatregelen die u zelf kunt nemen

De impact van corona wordt steeds ingrijpender. Het mkb maakt zich (grote) zorgen over de financiële gevolgen voor de middellange termijn en liquiditeitszorgen voor de korte termijn. Een groot deel van de ondernemingen maakt zich zorgen over voldoende liquide middelen om de komende periode personeel, crediteuren, financiers en Belastingdienst te betalen.

Overheidsmaatregelen ten aanzien van personeel (o.a. werktijdverkorting/NOW) en belastingen (o.a. uitstel), alsook financiële instellingen (o.a. opschorten aflossingen en extra krediet) zijn eerder aan de orde geweest.

Echter, onder werkkapitaalverruimende maatregelen kunt u ook denken aan:

Aanscherpen debiteurenbeheer

Ook een deel van uw afnemers zal vermoedelijk te maken hebben met (tijdelijke) liquiditeitsproblemen als gevolg van de crisis. Wees alert bij de acceptatie van nieuwe klanten. Indien u onvoldoende zekerheid over hun kredietwaardigheid krijgt, aarzel niet om vooruit- of deelbetalingen te vragen.

Het spreekt voor zich dat wanneer u sneller factureert dit een positief effect op het werkkapitaal heeft. Het is zaak dat u uw debiteurenbeheer (verder) aanscherpt. Door sneller te manen en niet alleen per post (papier is geduldig).

Door tegelijkertijd ook telefonisch contact te houden, houdt u nog beter vinger aan de pols. Wanneer er onvoldoende liquiditeiten voor het hele bedrag zijn, zorg voor deelbetalingen die gelijk starten en leg bij voorkeur de afspraken met de klant vast.

Betalingsregelingen met crediteuren treffen

Vermoedelijk hebben ook uw leveranciers te maken met liquiditeitseffecten als gevolg van corona. Tref in goed overleg betalingsregelingen met uw crediteuren. Uw klanten zullen dit ook bij u doen.

Onder crediteuren kunt u ook denken aan verhuurders (opschorten huur). Vraag om begrip, stem de mogelijkheden en onmogelijkheden af en probeer zo transparant mogelijk te communiceren. Door periodiek kleinere bedragen te betalen, behouden schuldeisers doorgaan het vertrouwen.

Overige maatregelen

Een kritische blik op investeringen in deze tijd spreekt voor zich. Kunnen deze worden stopgezet, uitgesteld of zelfs afbesteld? Een rem op uw inkopen en het verlagen van uw voorraad (daar waar mogelijk) heeft eveneens een positief effect op uw werkkapitaal. Onderzoek de mogelijkheid van het desinvesteren van activa die niet cruciaal zijn voor uw corebusiness.

Liquiditeitsprognose

Zover u deze nog niet heeft, raden we aan om een liquiditeitsprognose voor de komende maanden op te stellen. Mochten wij u daarbij kunnen helpen, aarzel niet uw relatiebeheerder/accountant te bellen. Desgewenst kunnen zij u in contact brengen met een van onze specialisten bedrijfsadviseurs.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.