Werkgeverszaken: vrije ruimte WKR en vrijstelling omscholing

Op Prinsjesdag is er meer bekendgemaakt over de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) en de vrijstelling van (om)scholing. Wat betekent dit voor u?

Werkgeverszaken: vrije ruimte WKR en vrijstelling omscholing

Op Prinsjesdag zijn werkgeverszaken ter sprake gekomen. Zo is er meer bekendgemaakt over de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) en de vrijstelling van (om)scholing. Wat betekent dit voor u?

Beperking vrije ruimte WKR 

Per 1 januari 2020 is bij de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) sprake van een tweeschijvenstelsel:

  • Tot een loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,7%. Deze is vanwege de coronacrisis voor het jaar 2020 inmiddels verhoogd tot 3%.
  • Vanaf € 400.001 is de vrije ruimte 1,2%.

Vanaf 2021 wordt het percentage van 1,2% verlaagd naar 1,18%. Het tarief in de eerste schijf blijft 1,7%. Komen de vergoedingen en verstrekkingen uit boven de vrije ruimte, dan is een eindheffing van 80% verschuldigd.

Tip! Komt u met uw vergoedingen en verstrekkingen volgend jaar wellicht boven de vrije ruimte uit? Heeft u daarbij de mogelijkheid om deze naar voren te halen? Dan kunt u belasting besparen door het toepassen van de hogere percentages in 2020. 

Vrijstelling voor (om)scholing

Door de huidige coronacrisis benadrukt het kabinet het belang van scholing nog sterker. De gerichte vrijstelling voor scholing gaat vanaf 2021 ook gelden bij vergoedingen en verstrekkingen ten behoeve van scholing die voortvloeit uit vroegere arbeid. Dit betekent dat werkgevers vanaf 2021 scholingskosten van ex-werknemers onbelast kunnen vergoeden.

Nu worden de scholingskosten gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking en moet de werkgever hierover loonheffing afdragen. De verruiming geldt voor vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het genereren van inkomen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?