Webmodule voor beoordeling arbeidsrelatie

Voorlopig gaat het nog om een pilot waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Lees meer in dit artikel.

Webmodule voor beoordeling arbeidsrelatie

De overheid heeft de webmodule geopend waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van een dienstbetrekking. Voorlopig gaat het nog om een pilot waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Arbeidsrelatie: ja of nee?

Als u iemand inhuurt voor bepaalde werkzaamheden, is soms onduidelijk of er sprake is van een arbeidsrelatie of dienstbetrekking. Dit is echter wel belangrijk, want als hiervan sprake is moet u loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden.

VAR en wet DBA

In het verleden werd voor de beoordeling gebruik gemaakt van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Daarna volgde de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die met behulp van Modelovereenkomsten duidelijk probeert te maken of en wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie.

💡 Let op! Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen deze Modelovereenkomsten nog steeds gebruiken. Deze staan op de site van de Belastingdienst, maar u kunt ook zelf een Modelovereenkomst opstellen.

Inhoud webmodule

De webmodule bevat een vragenlijst om te achterhalen of de te verrichten werkzaamheden al dan niet in dienstbetrekking worden verricht. De vragenlijst is erg divers. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd:

  • Hoeveel uur er per week wordt gewerkt;
  • of de werkzaamheden door eigen werknemers worden verricht;
  • of er gereedschap beschikbaar wordt gesteld;
  • of dat de opdrachtnemer eigen gereedschap gebruikt.

Antwoord niet altijd duidelijk

Na de vragenlijst wordt, op basis van de antwoorden, vermeld dat de werkzaamheden waarschijnlijk in dienstbetrekking of juist niet in dienstbetrekking worden verricht. Ook kan blijken dat dit op basis van de gegeven antwoorden niet eenduidig te bepalen is. 

Beslissing tot gebruik valt later

Als de pilot slaagt, kan het kabinet beslissen de webmodule gericht te gaan gebruiken om te bepalen of werkzaamheden al dan niet in dienstbetrekking worden verricht. Deze beslissing valt naar verwachting later dit jaar.

Heeft u vragen over de webmodule? Neem gerust contact met ons op.