WBSO blijft in trek

Veel bedrijven willen ook in 2016 profiteren van de fiscale voordelen van de WBSO. Circa 22.000 aanvragen voor de innovatieregeling zijn inmiddels binnen. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Grote belangstelling

Met ingang van 1 januari 2016 zijn de WBSO en de RDA (Research & Developmentaftrek) samengevoegd tot één regeling onder de naam WBSO. Voor beide innovatieregelingen gelden nu dezelfde voordeelpercentages.

Die samenvoeging heeft geen windeieren gelegd, want de belangstelling voor de WBSO is onverminderd groot, getuige de circa 22.000 aanvragen voor de regeling in 2016. 

Tip
RVO.nl heeft een handleiding opgesteld voor de WBSO 2016. Deze is terug te vinden op de site van RVO.nl onder publicaties.

Aanvraag 2016

WBSO aanvragen voor 2016 is nog steeds mogelijk. Heeft u werknemers in dienst dan moet uw aanvraag volgens vaste regel minstens één kalendermaand voor de start van de innovatiewerkzaamheden binnen zijn bij RVO.nl. Aanvragen voor 1 februari 2016 betekent ingangsdatum 1 maart en een looptijd tot 31 december 2016.