WBSO 2018

Bent u als ondernemer innovatief bezig en ontwikkelt u binnen uw bedrijf nieuwe producten, diensten, onderdelen van productieprocessen of programmatuur? Dan komen uw projecten mogelijk in aanmerking voor de WBSO. Het kan natuurlijk ook dat u de afgelopen jaren al ervaring heeft opgedaan met de WBSO en precies weet welk voordeel het u oplevert. In dit bericht treft u kort informatie over regeling in 2018.

Een ontwikkelingsproject in termen van WBSO bestaat uit verschillende aspecten:

  • Het bedrijf gaat iets ontwikkelen dat technisch nieuw is voor het bedrijf;
  • Het bedrijf loopt hierbij tegen een technisch probleem aan;
  • Het bedrijf zoekt hiervoor een oplossing en wil het nieuwe werkingsprincipe aantonen.

Bedrijven én zelfstandigen

Voor loonbelastingplichtigen biedt de WBSO een aanzienlijke korting op de af te dragen loonheffingen gebaseerd op uren die aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) worden besteed. Daarnaast kunnen materiaalkosten voor de bouw van een prototype voor de WBSO worden opgevoerd. Bent u zelfstandige en draagt u geen loonbelasting af? Dan biedt de WBSO u een vaste aftrek van €12.623,- voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende zelfstandigen is er bovendien een extra aftrek van €6.315,-.

De voordeelpercentages voor bedrijven:

  • Tarief eerste schijf starters 40%
  • Tarief eerste schijf 32%
  • Tarief tweede schijf 14%
  • Grens eerste schijf €350.000 S&O-(loon)kosten

Een voorbeeldberekening van het WBSO-voordeel voor een bedrijf:

  • 500 uren beschikt
  • €29,- uurloon
  • €10,- forfaitair per uur (kostensoort)

Dit betekent: 500*29+(10*500) = 19.500*40% = €7.800,- voordeel.