Waar­de pro­duc­tie­rech­ten bij op­koop­re­ge­ling­en

Deelnemers aan de opkoopregelingen Lbv-plus of Lbv moeten productierechten laten vervallen. De waarde voor deze productierechten is onlangs vastgesteld.

Ver­goe­ding 100% van markt­waar­de

De vergoeding voor het inleveren van productierechten is 100% van de marktwaarde. Deze marktwaarde is vastgesteld op het moment dat de aanvraagperiode is gestart (3 juli 2023).

Vastgestelde waarde

In tabel 1 staan de vergoedingen voor de in te leveren productierechten per diersoort en per regio. Deze vergoedingen gelden zowel voor Lbv-plus als voor Lbv.

Leonie van de Aast
Leonie van de Aast Adviseur agro

Tabel 1. Vergoedingen voor de dierrechten per diersoort en per regio

Vervallen rechten Regio Waarde per recht
Varkensrechten Zuid € 150,00
  Oost € 31,00
  Overig € 27,50
Pluimveerechten Zuid € 10,75
  Oost € 19,00
  Overig € 8,25
Fosfaatrechten n.v.t. € 121,00

 

Minimaal in te leveren productierechten

Varkens- en pluimveebedrijven moeten minimaal 80% van de benodigde varkens- of pluimveerechten laten vervallen. Voor rundveebedrijven is dit minimaal 95% van de benodigde fosfaatrechten. Hierbij wordt gekeken naar de aantallen dieren die in de stikstofberekening zijn meegenomen.

Heb je vragen over de waarde productierechten bij opkoopregelingen? Neem gerust contact op.