Vrijwillige stikstofmaatregelen melkveehouderij

Melkveehouders krijgen op termijn te maken met ‘vrijwillige’ managementmaatregelen om de stikstofemissie op hun bedrijf verder te verlagen.

Vrijwillige stikstofmaatregelen melkveehouderij

Bent u melkveehouder? Dan krijgt u op termijn te maken met ‘vrijwillige’ managementmaatregelen om de stikstofemissie op uw bedrijf verder te verlagen. Onlangs heeft minister Schouten hierover afspraken gemaakt met diverse sectorpartijen. 

Afspraken op sectorniveau

De afspraken om binnen de melkveehouderij de stikstofemissie verder terug te dringen, zijn op ‘sectorniveau’ gemaakt. Dit betekent dat de maatregelen niet wettelijk verplicht worden voor u als individuele melkveehouder.

Kennisoverdracht en stimuleren

De sectorpartijen proberen via o.a. stimulering en kennisoverdracht om melkveebedrijven mee te krijgen bij het toepassen van onderstaande managementmaatregelen. U heeft als melkveehouders zelf de keuzes welke maatregelen u in welke mate op uw bedrijf gaat toepassen.

Managementmaatregelen

Over onderstaande maatregelen zijn afspraken gemaakt.

✅ Optimaliseren melkveerantsoen

De afspraak is om het ruw-eiwitgehalte in het melkveerantsoen, op sectorniveau, stapsgewijs te verlagen tot 160 g RE/kg ds in 2025.

✅ Weidegang

Het streven is om het gemiddeld aantal uren weidegang voor melkkoeien te verhogen. In 2022 met 90 uren en vanaf 2023 met 180 uren t.o.v. van 2018.

✅ Mest verdunnen op zandgrond

De minister wil, samen met de sector, dat in 2025 op zandgrond de helft van de mest, die met een zodenbemester wordt uitgereden, verdund is met water.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.