Nieuws­be­richt vrij­stel­ling zoog­koeien­hou­de­rij

Ben jij zoogkoeienhouder? Dan kun je gebruikmaken van de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. Lees wat dit voor jouw agrarisch bedrijf betekent.

Vrijstelling zoogkoeien overdraagbaar

Ben jij zoogkoeienhouder? Dan kun je gebruikmaken van de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. De regeling is vanaf nu opgenomen in de Meststoffenwet. De voorwaarden van de wettelijke regeling zijn gelijk aan die van de ‘oude’ tijdelijke regeling. De vrijstelling is inmiddels overdraagbaar bij een bedrijfsoverdracht.

Vrijstellingsregeling

Als zoogkoeienhouder kun je gebruikmaken van de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. Als je deelneemt dan heb je voor het vrouwelijke jongvee dat bestemd is om een zoogkoe te worden geen fosfaatrechten nodig. Aan de vrijstelling zitten meerdere voorwaarden verbonden.

Na overdracht tijdig melden

Je kunt bij een bedrijfsoverdracht de vrijstelling onder voorwaarden overdragen. De vrijstelling is overdraagbaar bij een volledige bedrijfsoverdracht naar een nieuw bedrijf (nieuw KVK-nummer). Je moet je nieuwe bedrijf binnen 30 dagen na overdracht en uiterlijk binnen hetzelfde kalenderjaar aanmelden bij RVO.

Alle bedrijven voldoen aan de voorwaarden

Je kunt de vrijstelling alleen overdragen als alle betrokken partijen het gehele kalenderjaar aan de voorwaarden voldoen.

Heb je vragen over de vrijstellingsregeling zoogkoeien overdraagbaar? Neem gerust contact op.