Wijzigingen in overdrachtsbelasting

Starters die een huis kopen vanaf 1 januari 2021 hoeven geen overdrachtsbelasting meer te betalen. En er is nog iets nieuw. Lees meer...

Wijzigingen in overdrachtsbelasting

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat starters die een huis kopen vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. Voor verhuurde woningen en niet-woningen is daarentegen een verhoging van de overdrachtsbelasting. 

Voorwaarden vrijstelling overdrachtsbelasting

De voorwaarden voor de vrijstelling van de overdrachtsbelasting zijn:

  • de koper is tussen de 18 en 35 jaar;
  • de koper gaat zelf in de gekochte woning wonen en deze woning wordt het hoofdverblijf;
  • de vrijstelling is niet eerder gebruikt.

De koper moet schriftelijk verklaren dat aan die voorwaarden is voldaan. De notaris heeft deze verklaring nodig voor de aangifte overdrachtsbelasting.

Beoordeling recht op vrijstelling

Als een stel samen een huis koopt, bijvoorbeeld ieder voor de helft, dient per koper te worden beoordeeld of gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Het kan dus voorkomen dat de ene koper een beroep kan doen op de vrijstelling, terwijl de andere koper over zijn aandeel in de woning 2% overdrachtsbelasting verschuldigd is.

Voldoet u niet aan de voorwaarden?

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet bij de koop van een woning, betaalt u 2% overdrachtsbelasting. U heeft alleen recht op dit verlaagde tarief als u zelf in de woning gaat wonen. Anders geldt het nieuwe tarief van 8%.

Let op! Bent u tussen de 18 en 35 jaar en heeft u al een eigen woning, maar wilt u vanaf 1 januari 2021 een nieuwe woning kopen? Dan heeft u recht op de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters. U heeft namelijk nog niet eerder gebruik gemaakt van deze vrijstelling.

Overdrachtsbelasting voor verhuurde woningen en niet-woningen

Momenteel bedraagt de overdrachtsbelasting voor woningen 2% en de overdrachtsbelasting voor niet-woningen 6%. De overdrachtsbelasting op niet-woningen, zoals bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimten, zou per 1 januari 2021 omhooggaan naar 7%. Die wijziging gaat niet door.

In plaats daarvan wordt vanaf 2021 het algemene tarief verhoogd naar 8%. Dit tarief geldt voor de koop van niet-woningen, zoals bedrijfspanden. Dit geldt ook voor het kopen van een woning die u niet als hoofdverblijf gebruikt, zoals verhuurde woningen en vakantiewoningen.

De aanschaf van woningen door niet-natuurlijke personen (zoals bv’s, woningcorporaties, etc.) is vanaf 1 januari 2021 dus altijd belast met 8% overdrachtsbelasting.

Let op! Wilt u gaan beleggen in onroerend goed en wilt u nog gebruikmaken van het lagere overdrachtsbelastingtarief? Dan moet het onroerend goed voor 31 december 2020 aan u zijn overgedragen én geleverd!

Heeft u nog vragen over de overdrachtsbelasting? Neem gerust contact met ons op.