Vooruitblik op verlenging van de NOW-regeling

De huidige NOW-regeling kan tot en met 31 mei worden aangevraagd. Wat kunnen we na deze datum verwachten? We blikken in dit bericht vooruit op de verlenging van de NOW-regeling en de daarbij horende voorwaarden. Het kabinet hoopt dit totaal nieuwe steunpakket voor of snel na Hemelvaartsdag bekend te maken.

Ontslag per juni waarschijnlijk mogelijk

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Volgens minister Wouter Koolmees besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden.

Boete verdwijnt

Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruikmaken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt een correctie op de NOW-subsidie door middel van een boete. Die boete verdwijnt in het nieuwe steunpakket dat er per juni aan zit te komen.

Extra voorwaarden nieuwe NOW

Volgens Koolmees kent de verlengde NOW-regeling wel extra voorwaarden.

  • Er mogen geen winstuitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden.
  • Er mag er geen dividend worden uitgekeerd.
  • Er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

Deze voorwaarden worden nu ook toegepast bij concerns met minder dan 20% omzetverlies, waarbij één van de BV’s een beroep op de NOW-regeling wil doen.

Omscholing

Hiernaast bekijkt het kabinet nog of er al dan niet verplichte omscholingsmaatregelen aan de verlengde NOW-regeling kunnen worden verbonden. Op die manier hoopt men dat ontslagen werknemers die binnen de eigen bedrijfstak nauwelijks meer aan het werk komen, een alternatief kunnen vinden.

Heeft u vragen over de verlenging van de NOW-regeling? Neem gerust contact met ons op.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.