Voorstellen eigen woning

Er zijn wijzigingen voorgesteld op het gebied van de eigen woning. Dit is onderdeel van de plannen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte lll.

Voorstellen eigen woning

Er zijn wijzigingen voorgesteld op het gebied van de eigen woning. Dit is onderdeel van de plannen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte lll.

Beperking hypotheekrenteaftrek

Het tarief in de inkomstenbelasting bestaat vanaf 1 januari 2019 uit twee tarieven. De wens van het kabinet is om alle aftrekposten die in de inkomstenbelasting bestaan, versneld naar het tarief van de eerste schijf te brengen.

Aftrekposten die vallen in de tweede schijf van 49,5% worden in aftrek gebracht tegen het tarief dat geldt voor de hypotheekrente. Vanaf 1 januari 2020 wordt het tarief van de aftrek jaarlijks verlaagd met 3%.

Dit betekent voor de aftrek van hypotheekrente en andere aftrekposten (zoals hypotheekrente en zorgkosten) in de inkomstenbelasting dat de tarieven als volgt dalen:

 2020

 46%

 2021

 43%

 2022

 40%

 2023

 37%

Verlaging eigenwoningforfait

Ter compensatie van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt het eigenwoningforfait verlaagd met 0,15%.

Geleidelijke afschaffing aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

Momenteel wordt als een belastingplichtige geen eigenwoningschuld heeft, het eigenwoningforfait niet bij het inkomen opgeteld. Deze regeling is in 2005 ingevoerd om woningbezitters te stimuleren om hun schuld voor de eigen woning af te lossen.

Het voorstel is om deze regeling in 30 jaar met gelijke stappen af te schaffen.

Deze voorgestelde wijzigingen zijn onderdeel van de plannen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte lll. Het is nog niet duidelijk wanneer deze voorstellen ingaan.