Kabinet werkt aan ander voorstel box 3

Er komt op Prinsjesdag een ander voorstel om een groot deel van de mensen die belasting betalen in box 3 tegemoet te komen. Dit komt in plaats van de vorig jaar gepresenteerde contouren om het box 3‑stelsel aan te passen. Het oorspronkelijke voorstel kwam weliswaar spaarders tegemoet, maar benadeelde andere belastingplichtigen in box 3.

De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Voor een groot deel van de spaarders en de kleine beleggers wordt gewerkt aan een voorstel binnen het huidige box 3-stelsel. Zo kunnen zij op korte termijn tegemoet worden gekomen.

Voorstel box 3 in 2019

Iedereen die meer vermogen heeft dan 30.846 euro (of 61.692 euro met fiscaal partner) uit bijvoorbeeld spaargeld of aandelen, betaalt hier nu belasting over. Vorig jaar september zijn de contouren voor een hervorming van het box 3-stelsel gepresenteerd. Daarmee zouden spaarders worden ontzien.

Belastingdruk stijgt

Echter, voor mensen waarvan het vermogen in box 3 voor een relatief klein deel uit spaargeld bestaat, zou de belastingdruk juist stijgen ten opzichte van nu. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de relatief kleine beleggers die defensief beleggen en daardoor gemiddeld genomen lagere beleggingsrendementen halen.

Kritiek op wetsvoorstel

Hierop zijn veel reacties uit de samenleving gekomen, van individuele burgers tot brancheorganisaties en de AFM. Daarin is gewezen op het risico dat kleine beleggers zich gedwongen zouden gaan voelen om in zeer risicovolle beleggingen te stappen. Dit is uiteraard onwenselijk. Daarom worden de ideeën zoals vorig jaar aangekondigd niet uitgewerkt in een wetsvoorstel.

Nieuw voorstel box 3

Er wordt gewerkt aan een nieuw voorstel binnen het huidige box 3-stelsel om de meeste spaarders én de kleine beleggers tegemoet te komen. Deze oplossing kon niet worden gevonden binnen het gepresenteerde voorstel van vorig jaar. 

Heeft u nog vragen over het nieuwe voorstel in box 3? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: RVO

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?