Voorschot TEK-subsidie verlaagd naar 50%

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is aangepast. Het percentage aan voorschot verlaagd is van 60 naar 50%.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

De TEK is een subsidie voor mkb-bedrijven die veel energie verbruiken en daardoor extra getroffen worden door de stijging van de energieprijzen. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden kunnen een voorschot krijgen dat dus 50% van de voorlopige tegemoetkoming bedraagt. Oorspronkelijk was dit 60%, maar vanwege de dalende energieprijzen probeert men zo te voorkomen dat bedrijven te veel voorschot ontvangen.

Let op! Maakt jouw bedrijf onderdeel uit van een groep ondernemingen? Ook dan kun je, onder voorwaarden, mogelijk in aanmerking komen voor de TEK.

Tip! Ook stichtingen, culturele instellingen en semipublieke instellingen die voldoen aan de voorwaarden van de TEK-regeling, kunnen een aanvraag indienen.

Gerrit Tuitert
Gerrit Tuitert Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek

Voorwaarden TEK

Je komt alleen in aanmerking voor de TEK als jouw energiekosten meer dan 7% van je omzet bedragen. Dit wordt berekend aan de hand van modelprijzen voor gas en elektra voor 2022.

Deze modelprijzen zijn inmiddels bekendgemaakt en bedragen voor gas € 2,41 per kuub en voor elektra € 0,59 per kWh. Nu deze prijzen bekend zijn, kun je berekenen of je voor de TEK in aanmerking komt. 

Verdere voorwaarden TEK

De TEK kent ook enkele andere voorwaarden. Je moet voldoen aan de mkb-toets; daarvoor geldt dat je minder dan 250 werknemers in dienst hebt en een omzet van maximaal € 50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. Alle voorwaarden vind je op RVO.nl.

Let op! Je kunt de TEK nog niet aanvragen. Blijf op de hoogte en schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief.

Gerrit Tuitert
Gerrit Tuitert Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek