Voor­schot TEK ge­daald naar 35%

Mkb-ondernemers van wie de energiekosten minstens 7% van de omzet uitmaken, kunnen de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) aanvragen. Het voorschot aan subsidie dat ondernemers na toekenning ontvangen, is verlaagd van 50 naar 35%.

Tege­moet­ko­ming Ener­gie­kos­ten ener­gie-in­ten­sief mkb (TEK)

De TEK is bedoeld als tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten voor mkb-bedrijven die relatief veel energie verbruiken. Naast de energie-intensiteitseis, geldt er nog een aantal andere voorwaarden.

Gerrit Tuitert
Gerrit Tuitert Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek

Terugwerkende kracht

De Europese Commissie heeft de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) goedgekeurd. Dit betekent dat de regeling volgens de geldende voorwaarden kan worden uitgevoerd. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 bij de RVO. In eerste instantie wordt er bij toekenning een voorschot uitbetaald.

Let op! Omdat de energieprijzen de laatste tijd weer dalen, is het voorschot verlaagd van 50 naar 35%.

Aanvragen

Je kunt de TEK aanvragen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Aanvragen kan alleen digitaal en moet met behulp van eHerkenning niveau eH3. Zzp’ers en eenmanszaken kunnen echter ook DigiD gebruiken.

Heb je nog vragen over de TEK? Neem gerust contact met ons op.

Gerrit Tuitert
Gerrit Tuitert Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek