Aanvragen voorschot bedrijfstoeslag: uiterlijk 24 augustus

Heeft u met de Gecombineerde opgave 2021 basis- en vergroeningspremie aangevraagd? Dan kunt u ook dit jaar een voorschot voor de uitbetaling aanvragen. Dit moet u uiterlijk 24 augustus doen.

Voorschot aanvragen

Net als in 2020 kunt u, vanwege de coronacrisis, een voorschot op de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aanvragen. Het voorschot bedraagt € 300 per betalingsrecht waarvoor u uitbetaling heeft aangevraagd met de Gecombineerde opgave 2021. U kunt het voorschot t/m 24 augustus aanvragen bij RVO.

Let op! Heeft u dit jaar betalingsrechten uit de Nationale reserve aangevraagd? Dan kunt u voor deze rechten geen voorschot aanvragen.

Extra aanvraagperiode

U kon het voorschot al in juni aanvragen. Er geldt nu een extra aanvraagperiode tot en met 24 augustus. Deze extra mogelijkheid is ingesteld om bedrijven die getroffen zijn door de overstromingen in het zuiden van Nederland te ondersteunen. Desondanks geldt de extra aanvraagperiode voor alle bedrijven in Nederland.

Uitbetaling in september

Het voorschot wordt in de maand september uitbetaald. Het uitbetaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve uitbetaling na 1 december 2021.

Let op! Het aangevraagde voorschot wordt alleen uitbetaald wanneer uw totale voorschot € 400 of hoger is.

De-minimisverklaring

U moet bij de aanvraag verklaren dat u voldoet aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Dit betekent onder andere dat u in periode van drie belastingjaren (2019 t/m 2021) niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun heeft ontvangen (inclusief het berekende rentevoordeel van het voorschot).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.