Voorkom vervallen van betalingsrechten

Vanaf 2020 komen betalingsrechten eerder te vervallen. Heeft u in 2019 niet al uw betalingsrechten benut en heeft u ook in 2020 meer rechten dan grond? Dan komen in 2020 al rechten te vervallen.

Benutting betalingsrechten

Heeft u vorig jaar een aantal betalingsrechten niet benut? Bekijk dan of u dit jaar wel voldoende subsidiabele grond heeft om al uw betalingsrechten te benutten. Is dat niet het geval? Dan vervalt het aantal betalingsrechten, dat u in 2019 en 2020 niet heeft benut. Rouleren van individuele rechten is namelijk niet meer mogelijk.

Verhuren of verkopen

Heeft u ook dit jaar meer rechten dan grond? Overweeg dan de overtollige betalingsrechten op uiterlijk 15 mei 2020 te verkopen of te verhuren. Zo voorkomt u dat deze rechten vervallen.

Deels benut is volledig benut

Heeft u betalingsrechten gedeeltelijk benut? RVO heeft aangegeven dat deze rechten als volledig benut worden beschouwd. Gedeeltelijk benutte betalingsrechten komen dus niet te vervallen.

Heeft u vragen over betalingsrechten? Neem gerust contact met ons op.