Voorkom belastingrente: doe suppletie BTW vóór 1 april 2016

Hebt u over 2015 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat voor 1 april 2016, dan betaalt u geen belastingrente. Betaal de aangegeven btw nog niet, maar wacht op de naheffingsaanslag omzetbelasting.

Henry Fraterman
Henry Fraterman

Voorbeeld

Bij het opmaken van de jaarstukken 2015 in maart 2016 blijkt dat u over 2015 € 2000 te weinig btw hebt betaald. U vult het formulier Suppletie omzetbelasting in - via ons kantoor of via de site van de Belastingdienst - en stuurt dat vóór 1 april 2016 op aan de Belastingdienst. U betaalt dan geen belastingrente.

Zit u er € 1000 of minder naast? Stuur dan geen Suppletie omzetbelasting in. U kunt de correctie gewoon verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. U krijgt dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag en ook blijft berekening van belastingrente achterwege.Pas als u er meer dan € 1000 naast zit, dan moet u dat opgeven met een Suppletie omzetbelasting.

  • Let op

Doet u de btw-suppletie over 2015 na 31 maart 2016? Dan wordt de belastingrente berekend vanaf 1 januari 2016. Op dit moment is de belangrente 8,05% op jaarbasis. Als u meer dan € 1000 te veel btw over 2015 hebt aangegeven, dien dan ook een suppletie in. U krijgt dan binnen enkele weken een teruggaafbeschikking. Kleinere bedragen kunt u gewoon verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte.

Mogelijk verzuimboete

Ook al dient u de Suppletie btw in, toch kunt u een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat u moet betalen. U krijgt de boete als het te betalen bedrag € 20.000 of meer is, of als het te betalen bedrag 10 % of meer is dan de betaalde btw over de tijdvakken waarop de Suppletie btw betrekking heeft. Doet u geen Suppletie omzetbelasting terwijl u dat wel had moeten doen, dan kunt u boetes krijgen voor onjuiste btw-aangiften, het niet betalen van (een deel van) de btw en het niet doen van de Suppletie btw.