Voordelig opleiden: SOOB-subsidie in Transport en Logistiek

Door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt stimuleert SOOB het volgen van opleidingen en trainingen voor huidige en toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. De komende jaren zijn er in de sector transport en logistiek veel en vooral goed opgeleide medewerkers nodig.

Subsidie veiligheid

De sector kent relatief veel risico's als het gaat om aanrijd- en valgevaar, fysieke belasting en agressie en geweld. Daarom verstrekt SOOB €100 subsidie per opleiding op het gebied van veiligheid. Het gaat om onder andere VCA, fysieke belasting en criminaliteitspreventie.

Wanneer u uw personeel opleidt voor branchekwalificerende opleidingen die van belang zijn voor veiligheid dan kunt u hier subsidie voor krijgen. Hiervoor wordt namelijk een extra hoge subsidie verstrekt, onder andere op opleidingen met een branche kwalificerend examen, zoals Veiligheidscertificaat Heftruck en Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke stoffen.

Subsidie rijopleidingen

Bij nieuw personeel draagt het SOOB bij in de opleidingskosten. U kunt een subsidie ontvangen voor maar liefst 80% op alle onderdelen van de rijopleiding. Een van de voorwaarden is een baangarantie voor minstens 1 jaar.

Wilt u bestaande medewerkers opleiden tot chauffeur? SOOB verstrekt subsidie over alle onderdelen van de rijopleiding en 35% subsidie over een maximaal aantal opleidingsuren. De themagerelateerde subsidie voor de praktijkdagen code 95 blijft daarbij gehandhaafd. Meer informatie over de voorwaarden en het volledige subsidieoverzicht is te vinden op www.soobsubsidiepunt.nl.