Brexit: hoe kunt u zich voorbereiden?

Brexit | Een goede voorbereiding blijft noodzakelijk, zeker nu er op 31 december 2020 definitief een einde komt aan de overgangsperiode. Lees meer...

Brexit: hoe kunt u zich voorbereiden?

De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december 2020 definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden.

Gegarandeerd gevolgen

De overgangsperiode brengt gevolgen met zich mee, met of zonder akkoord over de nieuwe relatie. Als het VK en de Europese Unie geen afspraken met elkaar kunnen maken, dan zullen de Britten de EU verlaten zonder deal en terugvallen op de handelsafspraken van de Wereldhandelsorganisatie - het schadelijkste economische scenario.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Hoewel de gevolgen van de Brexit nog altijd niet duidelijk zijn, is het verstandig om uw bedrijf al wel op verschillende zaken voor te bereiden. Houd hierbij rekening met het volgende:

  • Douaneaangiften worden in alle scenario’s onderdeel van uw invoer van of uitvoer naar het VK.
  • Mogelijk krijgt u te maken met dubbele procedures in het VK en de EU, omdat er niet langer één gezamenlijk traject is. Denk aan aparte aanvragen van markttoelatingen.
  • De EU en het VK willen weliswaar importheffingen voorkomen, maar het is niet zeker of dit straks gaat lukken.
  • Vervoersafspraken zullen opnieuw moeten worden beoordeeld. Stel uzelf bijvoorbeeld de vraag: wie gaat invoeren en voor wiens rekening zijn deze kosten en (invoer-)heffingen?
  • Voor de btw-administratie verandert het nodige. Eerst had u te maken met intracommunautaire regels, straks is mogelijk sprake van in- en uitvoer die gepaard gaat met andere factuur- en aangifteverplichtingen. Dit geldt zowel voor B2B-transacties als voor B2C-transacties. 
  • Als u vanuit het VK invoert in Nederland, maak dan gebruik van de zogenaamde btw-verleggingsregeling bij invoer. Vraag daarvoor een vergunning aan bij de Belastingdienst.

đź’ˇ Wat zijn voor de gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf? Doe de Brexit Impact Scan en/of ga naar het Brexit Loket.

Heeft u nog vragen over de Brexit? Neem gerust contact met ons op.