Vóór WKR verstrekte tablet: onterecht onbelast gegeven?

Kunnen tablets die vóór de invoering van de werkkostenregeling aan werknemers zijn verstrekt en voor minder dan 90 procent zakelijk worden gebruikt nu wel of niet onbelast worden gelaten? De tablet is een communicatiemiddel dat moeilijk te plaatsen is.

Leonie Pongers
Leonie Pongers

Computer of telefoon

Volgens Rechtbank Haarlem is het een computer. Hof Amsterdam meende dat het toch meer een communicatiemiddel is en dus fiscaal moet worden behandeld als telefoon. Maar volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad is de 'telefoonfunctie' toch ondergeschikt aan de overige functies en taken van het apparaat en dus concluderen zij dat de tablet een computer is. De advocaat-generaal vindt dat het hof alleen gekeken had naar de kantoorfunctie van de tablet en er geen rekening mee heeft gehouden dat de tablet kan worden uitgerust met een draadloos toetsenbord.

Verschillende opvattingen

Deze verschillende meningen maken het er niet gemakkelijker op, want onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen was het mogelijk een communicatiemiddel onbelast te vergoeden of te verstrekken als het zakelijk gebruik meer dan 10 procent bedroeg. Voor het onbelast vergoeden of verstrekken van een computer golden veel strengere eisen; het zakelijk gebruik moest dan 90 procent of meer zijn.

Zakelijk gebruik

In de zaak die bij het hof en de Hoge Raad speelde, lag het zakelijk gebruik van de verstrekte tablets onder de 90 procent en dus mochten deze niet onbelast verstrekt worden. De advocaat-generaal vindt dat deze werkgever alsnog belasting moet betalen over de verstrekking.

Donkere wolken

Het wachten is nog op het eindoordeel van de Hoge Raad, maar er dreigen donkere wolken boven de werkgevers die nog een geschil hebben lopen over de verstrekking van tablets of het vergoeden van de kosten daarvan.

Let op
Bovenstaande gaat over een situatie zoals deze gold voor de invoering van de WKR. Met ingang van 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht om de WKR toe te passen. En ook geldt nu voor het onbelast mogen vergoeden/verstrekken van computer en mobiele communicatiemiddelen het noodzakelijkheidscriterium.

Bron: HR Praktijk