Geef vóór 1 juni omzetverlies TVL door

Heeft u vorig jaar voor de periode juni-september TVL aangevraagd en gekregen? Dan moet u vóór 1 juni 2021 uw definitieve omzetverlies doorgeven aan RVO. Aan de hand hiervan bepaalt de RVO uw definitieve tegemoetkoming.

Minimaal 50% van de vaste lasten

De TVL vergoedde destijds 50% van de vaste lasten bij een omzetverlies vanaf 30%. De vergoeding liep op naarmate ook het omzetverlies toenam. Voor de bepaling van de vaste lasten werden branchecijfers gebruikt.

Voorschot

Ondernemers ontvingen destijds een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetverlies. Het werkelijke omzetverlies bepaalt de definitieve tegemoetkoming. Ondernemers ontvangen een e-mail om dit omzetverlies vóór 1 juni te melden.

Na- of terugbetaling

Op basis van de definitieve tegemoetkoming volgt een nabetaling van het restantbedrag. Wanneer te veel omzetverlies is geschat, kan het ook voorkomen dat een deel van de TVL moet worden terugbetaald. 


Let op!

Wanneer het terugbetalen van de te veel ontvangen TVL moeilijkheden oplevert, kunt u een betalingsregeling verzoeken. Deze bedraagt standaard 6 of 12 maanden. U kunt ook verzoeken om een andere regeling - RVO neemt dan contact met u op.

Definitieve berekening

Voor de definitieve berekening van de TVL verzoekt RVO u bij voorkeur gebruik te maken van uw btw-aangiftes in die periode.

Controle

RVO kan achteraf controle uitoefenen op de betaalde bedragen. Daarbij kunnen ze u om bewijsmateriaal inzake het omzetverlies vragen. Zorg dat u de administratie goed op orde heeft. 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.