Vleesvee: wanneer fosfaatrechten? Soms recht op vrijstelling!

Heeft u een bedrijf met zoogkoeien? Dan heeft u voor uw vee fosfaatrechten nodig. Mogelijk kunt u hierop een vrijstelling krijgen. Deze (toekomstige) vrijstelling is echter niet altijd interessant.

Vleesvee: wanneer fosfaatrechten? Soms recht op vrijstelling!

Heeft u een bedrijf met zoogkoeien? Dan heeft u voor uw vee fosfaatrechten nodig. Mogelijk kunt u hierop een vrijstelling krijgen. Deze (toekomstige) vrijstelling is echter niet altijd interessant.

Vleesvee en fosfaatrechten

Als zoogkoeienhouder heeft u fosfaatrechten nodig als het jongvee bedoeld is om een kalf te krijgen. Heeft u vleesvee dat u alleen voor de vleesproductie houdt? Dan heeft u voor deze dieren geen fosfaatrechten nodig.

Vrijstelling

Minister Schouten heeft voor jongvee van zoogkoeien een (tijdelijke) vrijstellingsregeling aangekondigd. Met deze vrijstelling heeft u geen fosfaatrechten nodig voor uw jongvee. De verwachting is dat de regeling op 1 juli 2018 ingaat. De deelname aan de vrijstellingsregeling is vrijwillig, wel moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

De exacte voorwaarden zijn nog niet bekend. Wel is bekend dat u, bij deelname, uw verkregen fosfaatrechten (incl. verkochte rechten) moet inleveren. Daarnaast mag u geen melkveetak of jongvee opfok voor de melkveehouderij op uw bedrijf houden.

Deelname interessant?

Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan heeft u geen fosfaatrechten meer nodig voor uw jongvee. Dit is interessant als u bijvoorbeeld na 2 juli 2015 bent uitgebreid of wilt gaan uitbreiden. Ook kan dit voordelig zijn als de referentiedatum voor uw bedrijf ongunstig uitvalt.

Rechten inleveren

Bij deelname moet u wel uw fosfaatrechten inleveren. Deze kunt u dan niet meer verkopen. Ook het omschakelen naar bijvoorbeeld jongvee opfok, is voor een melkveehouder dan niet meer mogelijk.