Vijf tips voor het starten van een Duitse bv

Nederlandse bedrijven die in Duitsland een eigen vestiging willen oprichten starten vaak met te weinig voorbereiding en geven kansen uit de handen. Dit concludeert der Nederlands-Duitse Handelskamer.

Barry Wachtmeester
Barry Wachtmeester

Ongeduldig

Vooral gezien de stabiele groeiverwachting voor de Duitse economie van bijna een procent in 2013 blijft het buurland aantrekkelijk voor Nederlandse investeerders, aldus de DNHK. "Nederlanders hebben echter nogal eens de neiging ongeduldig te zijn," zegt Carina Mijnen, juriste bij de Handelskamer. "Met de oprichting van een Duitse bv, een 'GmbH', zijn zes tot acht weken gemoeid.

Een tussenpersoon met ervaring

Nederlanders willen voorts vaak zoveel mogelijk zelf doen, terwijl bijvoorbeeld het contact met de Duitse fiscus beter via een tussenpersoon kan lopen, die hier ervaring mee heeft. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een voorlopige belastingaanslag op basis van foutieve schattingen definitief wordt."

Klantcommunicatie

Het is ook niet verstandig om het bestaan van de GmbH al naar klanten toe te communiceren als de oprichting nog niet afgesloten is, benadrukt de juriste. "Zolang de GmbH nog niet definitief is opgericht, dient de bestuurder van de GmbH dit in zijn correspondentie kenbaar te maken," zegt Mijnen.

Actief op de Duitse markt

In zee gaan met een zelfstandige handelsvertegenwoordiger is de eenvoudigste manier om in Duitsland actief te worden. Een andere mogelijkheid is het in dienst nemen van een eigen buitendienstmedewerker. Ook hiervoor is geen Duitse vestiging noodzakelijk.

Onzelfstandig of zelfstandig Duits filiaal

Dan is er de mogelijkheid van een onzelfstandig filiaal met een adres in Duitsland of een zelfstandig Duits filiaal, dat in het Duitse handelsregister is geregistreerd en een verregaande mate van zelfstandigheid kent. "Pas daarna komt de GmbH of UG, waarbij ook de aansprakelijkheid bij de Duitse vennootschap komt te liggen," aldus Mijnen.

De 'Unternehmergesellschaft' (UG) is een variant van de GmbH waarvoor geen kapitaal benodigd is. Het minimumkapitaal bedraagt slechts één euro.

Eenvoudiger zakendoen in Duitsland

De voornaamste reden waarom Nederlandse bedrijven een GmbH oprichten, is omdat dit het zakendoen in Duitsland vereenvoudigt. "Voor Duitse zakenpartners kan het soms een obstakel vormen om zaken te doen met een Nederlandse bv," zegt Mijnen. "Bij een GmbH weten ze precies welke rechten en plichten met de vennootschap verbonden zijn. Het bedrijf is in het Duitse handelsregister ingeschreven en heeft een Duits belastingnummer."

Daarnaast kiezen bedrijven voor de oprichting van een GmbH om het ondernemersrisico te spreiden. De GmbH heeft immers een afgescheiden vermogen, waarop schuldeisers van de vennootschap zich kunnen verhalen. De bv blijft hierdoor buiten schot. 

Stap voor stap naar een GmbH 

  • Voor de oprichting van een GmbH moet eerst worden getoetst of de geplande activiteiten in Duitsland zonder meer mogen worden uitgeoefend. Voor een aantal bedrijfsactiviteiten is een vergunning vereist. Daarnaast moet worden onderzocht of de persoon van de oprichter of de bestuurder over bepaalde kwalificaties moet beschikken. De oprichter van een GmbH kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.
  • Voor de oprichting van de GmbH is een Duits adres vereist. De GmbH moet namelijk over een binnenlands correspondentieadres beschikken. Een postbus is in het kader hiervan onvoldoende. De statutaire zetel van de GmbH mag in een andere plaats liggen dan het binnenlandse correspondentieadres.
  • Vervolgens moet er een Duitse notaris worden ingeschakeld, die een concept-oprichtingsakte opstelt, waarin de naam, zetel, doelomschrijving en het kapitaal van de GmbH zijn vastgelegd. De naam van de GmbH mag vrij worden gekozen. Fantasienamen zijn toegestaan, maar de rechtsvorm moet uit de naam blijken. Ook moet de naam voldoende onderscheidend van andere reeds bestaande GmbH's zijn. De doelomschrijving moet voldoende nauwkeurig en gedetailleerd zijn omschreven.
  • Het kapitaal van de GmbH moet bij oprichting tenminste 25.000 euro bedragen. In de oprichtingsakte van de GmbH wordt meestal ook de eerste bestuurder ('Geschäftsführer') van de GmbH benoemd.
  • De concept oprichtingsakte moeten de oprichters bij de notaris ondertekenen. Na ondertekening van de oprichtingsprocedure kan er een bankrekening worden geopend, waarop het kapitaal van de GmbH wordt gestort. De bestuurder dient te verklaren dat het kapitaal tot zijn vrije beschikking staat.
  • Zodra het kapitaal is gestort, kan de GmbH in het Duitse handelsregister worden ingeschreven. De inschrijvingsprocedure bij het Amtsgericht (kantongerecht) kan gemakkelijk twee tot drie weken in beslag nemen. De GmbH is pas opgericht, nadat de vennootschap in het Duitse handelsregister is ingeschreven. Instanties als de Duitse belastingdienst en de bevoegde kamer van koophandel (IHK) ontvangen vervolgens automatisch bericht, dat de GmbH is opgericht.

Bron: Briskmagazine.nl

GmbH oprichten - de Jong en Laan

Hoe richt ik een GmbH op?

Als u in Duitsland wilt ondernemen kan dat bijvoorbeeld via uw Nederlandse BV.  Ook kan het oprichten van een Duitse onderneming, een GmbH, interessant zijn.

Lees blog