Vervanging asbestdaken

Vóór 2024 moeten ondernemers en particulieren hun asbestdak vervangen voor een nieuw dak, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Er zijn verschillende financiële en kostenverlagende mogelijkheden om snel(ler) en met meer rendement een nieuw dak te realiseren. Hieronder zetten we een aantal mogelijkheden voor ondernemers om de kosten te verlagen kort op een rij.

1. Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Op 2 december 2015 is de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gepubliceerd in de Staatscourant. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen voor deze regeling in aanmerking. De subsidie bedraagt €4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres.

U kunt uw aanvraag voor de subsidie uiterlijk op 31 december 2019 indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

2. Energie Investeringsaftrek (EIA) of Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Met de EIA kunnen ondernemers 55% van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie aftrekken van de fiscale winst. De vervanging van het asbestdak zelf valt niet onder de EIA. Sommige onderdelen van de vervanging van asbestdaken kunnen (deels) wel onder de EIA (2017) vallen, zoals isolerende dakplaten of isolatieverbetering. De EIA-lijst wordt overigens elk jaar opnieuw gepubliceerd. Er kunnen dus elk jaar wijzigingen plaatsvinden.

Met de KIA is iets vergelijkbaars mogelijk. Dit is een percentage van alle investeringen in een boekjaar. De hoogte hangt af van het totaal geïnvesteerde bedrag dat tussen €2.301 en €312.176 moet liggen (2017). De KIA geldt voor zowel asbestsanering als isolatie en/of plaatsing van zonnepanelen.

3. Voorziening voor groot onderhoud

Met een passieve balanspost voor toekomstige uitgaven onder de noemer ‘voorziening voor groot  onderhoud’, creëert u financiële middelen voor een investering die u pas later betaalt. Deze post kunt u vaak in één keer ten laste van het resultaat brengen, waardoor u in het huidige jaar minder belasting betaalt over de winst van uw onderneming. De belastingbesparing op deze voorziening wordt in de loop van 2017, 2018 of 2019 gerealiseerd.

Op deze manier komen er dus eerder financiële middelen beschikbaar en betaalt u de investering later. U moet voor deze mogelijkheid aan de volgende voorwaarde voldoen: de toekomstige uitgave vindt zijn oorsprong in feiten of omstandigheden in de periode voorafgaand aan de balansdatum. Er moet een redelijke mate van zekerheid zijn dat de u de uitgave (toegerekend aan die periode) daadwerkelijk uitvoert.

4. Zonnepanelen op dak of erf

Ondernemers besparen energiekosten als ze op hun nieuwe dak en/of erf zonnepanelen plaatsen. Zonnepanelen vereisen wel een goede ligging van het dak of erf.  Als zonnepanelen worden aangeschaft, kan voor de investering in zonnepanalen ook EIA (2017) worden geclaimd. Een andere subsidie waarvoor u in aanmerking kunt komen is de zogenaamde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De EIA-regeling en de SDE+ regeling gaan overigens niet samen.

5. Financiering (deels) uit recycling slooppuin

Het puin van gesloopte panden kan gerecycled worden in bijvoorbeeld beton en genereert zo (deels) financiering. In enkele gemeenten wordt hiermee geëxperimenteerd.

Bijeenkomsten

Diverse gemeenten organiseren voorlichtingsbijeenkomsten betreffende de verwijdering van asbestdaken. De gemeente Tubbergen organiseert op dinsdag 10 oktober 2017 zo'n bijeenkomst voor agrariërs, waar ook de Jong & Laan ondernemende accountants aanwezig zal zijn. De bijeenkomst begint om 19.30 uur bij 't Oale Roadhoes, Grotestraat 60, 7651 CK te Tubbergen. Informeer bij uw gemeente of er ook een dergelijke bijeenkomst is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie inzake de verwijdering van asbestdaken? Wellicht zijn er voor uw situatie nog andere mogelijkheden. Neem contact op met uw adviseur van de Jong & Laan.